29. května 2024

Téma: Plísně na fasádách nových domů

Plísně se na povrch fasád dostávají ze vzduchu. Při vhodných podmínkách se na fasádách rozmnožují a vytvářejí spolu s dalšími mikroorganismy (bakterie, řasy, kvasinky) viditelné barevné povlaky, tzv. biofilm. Složení biofilmu závisí na klimatických podmínkách a řadě dalších faktorů, z nichž nejdůležitější je obsah vlhkosti. Jako živiny slouží mikročástečky organické hmoty, přinášené s prachem ovzduším. Na daném povrchu se vždy rozmnožuje ten organismus, kterému dané podmínky nejvíce vyhovují.

Riziko nerovnoměrné kondenzace vlhkosti na fasádách zateplených domů nelze vyloučit. Příčinou jsou fyzikální procesy, způsobené teplotními změnami.

Vlhkost ze vzduchu kondenzuje na chladném povrchu, protože ten není (oproti stavbám nezatepleným) zahříván v podzimních až jarních měsících teplem unikajícím z budov. Na severozápadních a severních stranách budov přispívá k vlhkosti i voda z dešťových srážek. Slunce v těchto místech povrchy nevysušuje, nemohou se projevit ani dezinfekční účinky UV záření.

Druhy plísní rostoucí na fasádách jsou velmi často stejné jako druhy plísní ve vnitřním prostředí na zdech. Nejčastěji jsou to plísně rodů Alternaria a Cladosporium, které jsou schopné růst i při nízkých teplotách. Z povrchů fasád, na nichž se plísně rozmnožují, se uvolňuje do ovzduší velké množství spor, které se při větrání mohou dostat i do vnitřního prostředí bytů.

Na povrch zateplovacích systémů negativně působí organické kyseliny, které produkují mikroorganismy rostoucí na površích. Vytvořený biofilm spolu s prachovými částicemi zadržuje vodu. Při mrazu v zimních měsících a přeměně vody v led dochází k uvolňování částic omítky a tím ke znehodnocování povrchu fasády. V konečném důsledku může dojít i ke zhoršení tepelných vlastností pláště budovy.

Základním preventivním opatřením je výběr celého systému zateplení, včetně zvolených materiálů a stavební firmy. Z dosud provedených staveb se ukazuje, že nejvíce jsou napadány akrylátové omítky bez biocidní přísady. Odolnější bývají hladké silikonové omítky, které mají hydrofobní vlastnosti nejlepší (oproti ostatním typům omítek) a vodu na svém povrchu nezadržují.

K prodloužení životnosti povrchových vrstev a k zachování estetického vzhledu stavby jsou do omítkovin přidávány biocidní látky. Vzhledem k tomu, že biocidní přípravky časem ztrácejí účinnost (povětrnostními vlivy a slunečním zářením) či jsou vymývány, doporučuje se jejich opakovaná aplikace.

Jako preventivní opatření je vhodné mytí a čištění fasád – odstranění povrchových nečistot tlakovou vodou. Jen na čistém povrchu fasády může dojít k těsnému kontaktu mikroorganismů a biocidního přípravku. To se běžně nedělá, i když by se náklady na toto opatření vrátily. Obnovy fasád jsou mnohem dražší.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay