9. června 2023

Téma: Podnájem – kdy je potřeba souhlasu pronajímatele?

S nájmem bytu či domu se v dnešní době setkal snad již naprosto každý. Někteří mají zkušenost pozitivní, jiní naopak negativní. Důležitým faktorem, který se na formování zkušenosti podílí, je znalost práv a povinností, které zákon jednotlivým stranám nájemního vztahu přiznává. Občas proto pro neznalost nastávají situace, kdy se nájemce či pronajímatel domáhá zakomponování ujednání, které je však v rozporu se zákonem (mnohdy záměrně pronajímatel) a nemělo by se k němu vůbec přihlížet. Přesto se však nájemce i pronajímatel tímto ujednáním řídí. V případě porušení takového ujednání následně stanoví v nájemní smlouvě například možnost její okamžité výpovědi. Zde se však často jedná o rozpor s ustanovením § 2235 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Podnájem lze charakterizovat ve vztahu k nájemnímu poměru jako akcesorický, poněvadž je nerozlučně spjat v průběhu trvání nájemního vztahu s užíváním bytu, k němuž má nájemce na základě uzavřené nájemní smlouvy s pronajímatelem právo. Ustanovení § 2274 občanského zákoníku upravuje právě situaci, kdy nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Jedná se o situaci, kdy nájemce nepřenechává do podnájmu celý pronajatý byt, nýbrž pouze jeho část, a nájemce v něm i sám trvale bydlí. Vychází se zde z předpokladu, že nájemce má bezpochyby pod svým dohledem a kontrolou stav bytu a zároveň pronajímateli i odpovídá za chování podnájemce, protože je schopen svou přítomností jeho chování ovlivňovat.

Na tomto místě je třeba rovněž zdůraznit, že na následné přijetí podnájemce se bude vztahovat i ustanovení § 2272 občanského zákoníku o počtu členů domácnosti nájemce. Nájemce proto bude povinen oznámit pronajímateli zvýšení počtu členů jeho domácnosti nejpozději do dvou měsíců. V případě, že se nebude jednat o osoby v tomto ustanovení uvedené (blízká osoba či osoba zvláštního zřetele hodná), může mít pronajímatel v nájemní smlouvě vyhrazen souhlas s přijetím takové osoby do podnájmu. Dále by pro pronajímatele bylo téměř nemožné bez oznámení podnájmu části bytu rozeznat, zda se jedná o podnájem, nebo o přijetí nového člena domácnosti. I za této situace platí povinnost nájemce, aby všechny osoby v bytě mohly žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Ustanovení § 2275 upravuje možnost podnájmu celého bytu. Jestliže nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. K platnosti podnájemní smlouvy se tudíž vyžaduje souhlas pronajímatele, který musí mít písemnou formu. Nedodržení písemné formy se však může dovolávat pouze nájemce, nikoliv pronajímatel. K ochraně nájemce je zde zakomponována i domněnka souhlasu pronajímatele pro případ, kdy by se pronajímatel k žádosti do jednoho měsíce nevyjádřil. Pokud pronajímatel výslovně v nájemní smlouvě nevyloučí možnost podnájmu, má se poté za to, že s podnájmem souhlasí. Toto ustanovení slouží k ochraně práv pronajímatele, neboť by nebylo možné zajistit jakýkoliv dohled nad chováním podnájemce či možnost zásahu pronajímatele, kdo bude jeho byt v případě nepřítomnosti nájemce užívat.

Občanský zákoník rovněž považuje porušení výše uvedených pravidel o podnájmu ve svém ustanovení § 2276 za hrubé porušení povinností nájemce, čímž je naplněn i zákonný předpoklad jednoho z výpovědních důvodů pro výpověď nájemní smlouvy pronajímatelem.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

what is nugget porn vaness del rio porn xnxxteen.work riley reid full video scarlet chase leaked onlyfans, huge tits in a bikini belle delphine onlyfans keak xnnx.work sexy milf in lingere hot porn h d, p o r n 300 black with big booty teenporn.work lhana rhoades only fans how to masturbate video for men
gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix