15. června 2024

Téma: Podnikání v nájemním bytě

Listopadový seriál. Podnikání v nájemním bytě

Obecně má nájemce povinnost užívat byt řádně v souladu s nájemní smlouvou. Nájemce je tedy povinen byt užívat řádně v souladu s péčí řádného hospodáře.

Ustanovení § 2255 občanského zákoníku stanovuje, že nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům, může nájemce v bytě i pracovat nebo podnikat. Občanský zákoník tak vymezuje právo nájemce podnikat v bytě s omezením, že podnikání nesmí způsobit zvýšené zatížení pro byt nebo dům.

Předchozí právní úprava před účinností nového občanského zákoníku výslovně neřešila otázku práva nájemce na podnikání v bytě. Nájemce však byl v zásadě oprávněn podnikat v bytě i za účinnosti předchozí právní úpravy, jelikož uvedené právo stanovila rozhodovací praxe soudů. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 964/2008 ze dne 15. 5. 2008 najisto deklaroval, že právo nájemce na užívání bytu nelze omezit pouze na holé bydlení, ale nájemce může rovněž v bytě podnikat, pokud podnikání neobtěžuje vlastníka ani další nájemce nad přiměřenou míru a byt stále převážně slouží k bydlení.

Ze současné právní úpravy tedy vyplývá, že není v rozporu s povinností řádného užívání pronajatého bytu, když nájemce podniká v bytě, podnikání však nesmí způsobit zvýšené zatížení pro byt. Zákaz podnikání v bytě pro zvýšené zatížení pro byt bude nutné vykládat podle okolností každého případu. Může se tak jednat o případy obtěžování hlukem, prachem, pachem, apod. nebo o případy podstatného zvýšení pohybu osob v domě.

Pokud nájemce má záměr v bytě podnikat, měl by pronajímatel kontaktovat nájemce s dotazem, v čem bude konkrétně spočívat podnikatelská činnost nájemce ke zjištění, zda podnikatelská činnost nájemce nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt.

V případě, že by nájemce porušil zákaz podnikání v bytě pro zvýšené zatížení pro byt, mohl by pronajímatel vzhledem k intenzitě porušení tohoto zákazu přistoupit k výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti nájemce vyplývající z nájmu v tříměsíční výpovědní době. Při uplatnění sankcí vůči nájemci ze strany pronajímatele bude vždy nutné vycházet z okolností každého individuálního případu, kdy lze doporučit využití služeb kvalifikovaného advokáta k posouzení konkrétního případu a sepisu příslušných podání.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay