9. června 2023

Téma: Pojištění domu a bytu

Pojištění je velkou kapitolou související s financováním bydlení a mělo by každému vlastníkovi a uživateli nemovitosti zajistit pokrytí nákladů za škody vzniklé z držby či užívání nemovitosti a provozu domácnosti. Často totiž může jít o vysoké částky, a to nejen za škody vzniklé na majetku, nýbrž i na zdraví třetích osob. Proto by měl řádnému pojištění věnovat pozornost každý vlastník rodinného či bytového domu, bytu či jednotky v domě.

Způsob a rozsah pojištění je vždy dán pojistnou smlouvou, k níž bývají obvykle připojeny pojistné podmínky vybraného pojistitele (pojišťovny). Právě těmto podmínkám je třeba věnovat velkou pozornost. V nich totiž bývají mimo jiné uvedeny limity pojištění, rozsah a výše případné spoluúčasti pojištěného, nebo dokonce výluky z pojištění. Velmi často se stává, že se s rozsahem pojištění seznamuje pojištěný až při řešení pojistné události, kdy je už na změnu pozdě. V této souvislosti lze rozhodně doporučit vedle ostražitosti také konzultaci s pojišťovacím makléřem, který by měl být pojištěnému „advokátem“ nejen při sjednávání pojištění, ale hlavně při následném uplatňování a likvidaci pojistných událostí.

Pojištění rodinného či bytového domu (rozumí se včetně domu rozděleného na jednotky) a jejich staveb by mělo být automatickou záležitostí, která zajistí majetek jeho vlastníkovi či spoluvlastníkům při nenadálých událostech. Pojištění bytového domu poskytuje zpravidla standardní pojistnou ochranu proti živelním nebezpečím (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), krádeži, loupeži, vandalismu, nárazu dopravního prostředku či aerodynamickému třesku. Nemělo by být rovněž opomenuto pojištění odpovědnosti za újmu třetím osobám, která je s vlastnictvím rodinného domu neodmyslitelně spojena (např. pád předmětu ze střechy).

V případě bytového domu je důležité odlišit stav, kdy dochází k pojištění domu jako celku či pojištění společných částí bytového domu v případech domů, rozdělených na bytové jednotky, často ve vlastnictví více jednotlivých vlastníků jednotek. Je totiž třeba znát podmínky pojištění a zvážit, zda je třeba navíc zvlášť pojišťovat bytové jednotky. Nemusí tomu tak být. Hypoteční úvěr ke koupi bytové jednotky lze spojit s vinkulací plnění z pojistné smlouvy ve prospěch banky.

Při sjednávání pojištění je důležité správně stanovit pojistnou částku, na kterou bude nemovitost pojištěna. Bude-li sjednaná pojistná částka nižší, než je skutečná hodnota pojištěné nemovitosti, může dojít k situaci, kdy pojistitel (pojišťovna) může v rámci likvidace škody namítnout podpojištění nemovitosti, v důsledku čehož může dojít i ke krácení plnění ze strany pojistitele. Sjedná-li si vlastník nemovitosti pojištění nemovitosti v hodnotě např. 5 mil. Kč s pojistnou částkou ve výši např. 1 mil. Kč a dojde k pojistné události – škodě ve výši 100 tisíc korun, pak může pojistitel (bez přihlédnutí ke spoluúčasti) při uplatnění námitky podpojištění nemovitosti plnit jen do výše 20 % nákladů (20 tis. Kč).

Zde je třeba poznamenat, že pozemek nemá na reálnou hodnotu nemovitosti vliv, neboť zůstává vlastníkovi nemovitosti i při totální škodě na nemovitosti. Naopak umístění nemovitosti, tj. poloha pozemku, může hrát výraznou roli pro stanovení výše pojistného, v krajním případě může učinit nemovitost nepojistitelnou (např. umístění v blízkosti vodního toku).

U pojištění nemovitostí se zpravidla vychází z nové hodnoty nemovitosti, tj. ze zjištění, kolik by stálo její postavení ve stejných parametrech v případě totální škody, kdy by bylo třeba postavit novou nemovitost. Jde tedy o cenu stavebních materiálu a prací vynaložených na uvedení nemovitosti do stavu před škodou. Někteří pojistitelé vychází ze zjištění tržní hodnoty určené buď podle klíče/kalkulátoru pojistitele, nebo znalce v oboru oceňování nemovitostí.

V rámci pojištění nemovitosti je nejpodstatnější pojistit rizika živelných nebezpečí, vichřice, povodní a záplav, krupobití, tíhy sněhu apod. Častým doplněním bývá pojištění odcizení, zejména stavebně technických součástí nemovitostí, a vandalismu. Rozšířením pak může být pojištění speciálních škod, např. skel či technických zařízení budovy (týká se hlavně bytových domů – např. výtahy a výtahové stroje).

Roční výše pojistného je vypočtena příslušnou sazbou pojistitele z pojistné částky. Výše pojistného je ovlivněna nejen výše pojistné hodnoty nemovitosti, ale také dalšími sjednanými podmínkami, např. sjednáním spoluúčasti pojištěného či limitů pro jednotlivé druhy pojistných rizik.

Důležitou součástí pojištění nemovitosti by měla být i pravidelná aktualizace pojistné smlouvy, ve které je zapotřebí reagovat na případné zhodnocení nemovitosti. Úspora na pojistném zachováním původních parametrů pojištění původní nemovitosti, může v případě zvýšení ceny nemovitosti, např. v důsledku její rekonstrukce, vést s odstupem času ke krácení plnění pojistitele v rámci likvidace pojistné události. Úspora v řádu několika desítek či stovek korun ročně pak může znamenat krácení plnění v podstatně vyšším řádu.

Podobně je třeba dbát i na změny sjednaného pojištění v budoucnu, např. při změnách nemovitosti či jejího vlastníka.

 Pojištění jednotky (bytové či jiné) poskytuje pojistnou ochranu proti živelním nebezpečím (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), krádeži, loupeži, vandalismu, nárazu dopravního prostředku či aerodynamickému třesku. Jde tedy o podobný rozsah pojištění jako u bytového domu. Proto je třeba zvážit, nakolik je takové individuální pojištění efektivní, je-li už sjednáno pojištění bytového domu jako celku. 

Pojištění domácnosti (a odpovědnosti členů domácnosti) chrání vybavení bytu či bytové jednotky a věci osobní potřeby proti všem důležitým nebezpečím – veškerým živelním událostem, krádeži, loupeži i vandalismu. Lze se pojistit i proti speciálním rizikům, jako je dočasné přepětí nebo podpětí v síti, rozbití skla z jakékoli příčiny, porucha chladicího zařízení nebo havárie rozvodů.

Velmi důležitou součástí pojištění domácnosti je pojištění odpovědnosti pro případy, kdy může ke škodě dojít vlivem chvilkové neopatrnosti (např. vytopení sousedů či způsobení škody domácím zvířetem). Obsahuje i pojištění obecné odpovědnosti členů domácnosti za způsobenou škodu. V době nárůstu výše náhrad vzniklých škod, především v oblasti tzv. nehmotné újmy, je třeba důrazně doporučit věnovat této pasáži zajištění členů domácnosti opravdu mimořádnou pozornost a přehodnotit letité pojistné smlouvy, jejichž podmínky vůbec nezohledňovali současnou právní úpravu odpovědnosti za škody.

Zpracoval: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay

 

what is nugget porn vaness del rio porn xnxxteen.work riley reid full video scarlet chase leaked onlyfans, huge tits in a bikini belle delphine onlyfans keak xnnx.work sexy milf in lingere hot porn h d, p o r n 300 black with big booty teenporn.work lhana rhoades only fans how to masturbate video for men
gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix