20. dubna 2024

Téma: Pozor na vzory smluv z internetu

Při využití vzorů smluv by měl být každý opatrný, a to zejména pokud se jedná o vzor smlouvy při převodech nemovitých věcí.

Převod nemovité věci představuje obvykle transakci v řádech statisíců nebo milionů korun. Kdo využívá u takové hodnotné transakce vzory smluv z internetu, měl vždy zvážit, zda ušetřené finanční prostředky za kvalifikovanou právní kontrolu smlouvy odpovídají riziku a případným obtížím plynoucím ze vzorové smlouvy. Každý převod nemovité věci je nutné chápat individuálně, kdy převod nemovité věci představuje často komplexní proces od rezervační smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě až po uzavření kupní smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí k nabytí vlastnického práva.

Vzorové smlouvy z internetu jsou částečně použitelné zejména při řešení běžných životních situací mezi blízkými osobami, kde je nižší riziko případného budoucího sporu (darování předmětu nízké hodnoty). Vzorové smlouvy z internetu lze však obtížně doporučit při řešení převodu nemovitých věcí, které musí splňovat přesné zákonné náležitosti pro úspěšný vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Obezřetný by měl být rovněž kupující nemovité věci, pokud obdrží smluvní dokumentaci za účelem převodu nemovité věci od prodávajícího nebo realitní kanceláře. Ačkoliv může být uváděno, že předložená smluvní dokumentace je standardní a vzorová, vždy je potřebné prostudovat veškeré ustanovení smlouvy z hlediska povinností, které se vztahují na kupujícího.

Přenechání kontroly smlouvy o převodu nemovité věci odborníkovi lze chápat jako jednu z životních situací, kdy se nemusí vyplatit šetřit. Některé vzorové smlouvy z internetu nabízejí možnost individuální kontroly. Pokud takovou individuální kontrolu vykonává advokát, pak je možné částečně doporučit využití takové služby.

Obecně kvalifikovanou právní kontrolu smlouvy o převodu nemovité věci je oprávněn učinit zejména advokát, který je pojištěn pro případ způsobení škody klientovi při neodborném postupu, což jsou i situace nesprávné revize smlouvy.

Jakákoliv smlouva nepředstavuje jen „papír“, ale vymezuje práva a povinnosti smluvních stran, kdy pro běžného spotřebitele nemusí být snadné odhalit nesprávnost nebo rizikovost některého smluvního ujednání.

Seznam advokátů lze nalézt na webových stránkách České advokátní komory.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay