15. června 2024

Téma: Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

A s ním je spojeno právo nájmu družstevního bytu. Tuto skutečnost je třeba mít na zřeteli, pokud se rozhodneme pro prodej takového bytu.

Výhodou pro členy bytového družstva může být, že tyto družstevní byty (respektive družstevní podíly) jsou často levnější než odpovídající byty ve vlastnictví. Řada členů bytových družstev má proto zájem na převedení družstevního bytu do jejich vlastnictví. Jaká je však úprava takového převodu podle zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku?

Člen bytového družstva nemá automaticky ze zákona nárok na převod družstevního bytu do jeho vlastnictví. Je tedy pouze na vůli bytového družstva, respektive rozhodnutí jeho členské schůze, zda bude souhlasit s převodem družstevního bytu do vlastnictví.

Některá bytová družstva mohou mít vymezeno ve stanovách právo na převod družstevního bytu do vlastnictví. Pokud stanovy takovou možnost neobsahují, bude nutné přesvědčit ostatní členy bytového družstva, aby schválili převod bytu do vlastnictví na členské schůzi bytového družstva. Podmínkou takového převodu je obvykle úhrada všech závazků, které člen bytového družstva má vůči bytovému družstvu. Každá z větších investicí bytového družstva může být překážkou převodu bytu do osobního vlastnictví. V takovém případě bude nutno s bytovým družstvem a bankou, která poskytla úvěr, vyjednávat řešení situace (zaplacení poměrné části úvěru atd.).

Převést družstevní byt do vlastnictví lze jen v domě, který je rozdělen na jednotlivé jednotky. Často tomu tak u domu s družstevními byty být nemusí. V takovém případě je nutno nejdříve dům rozdělit na jednotlivé jednotky. Bytové družstvo musí nechat vyhotovit a následně vložit do katastru nemovitostí prohlášení vlastníka s přesným vymezením jednotlivých jednotek, a společných částí domu. Jakmile je v katastru nemovitostí zapsáno rozčlenění domu na jednotlivé jednotky, lze je převádět do vlastnictví. Současně pokud bude v domě alespoň 5 jednotek ve vlastnictví alespoň 3 různých vlastníků, bude nutné založit společenství vlastníků jednotek.

Samotný převod bytu do vlastnictví je uskutečněn prostřednictvím smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví člena družstva, kdy na jedné straně je bytové družstvo jako převodce a na druhé člen bytového družstva jako nabyvatel. Následuje návrh na vklad vlastnického práva k dané jednotce do katastru nemovitostí. Vlastníkem bytu se nabyvatel stává až okamžikem úspěšného vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Samotný sepis potřebné dokumentace a uskutečnění všech potřebných procedur, může skrývat mnohá právní úskalí. Doporučujeme proto vyhledat odbornou právní pomoc advokáta.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay