4. března 2024

Téma: Při převodu nemovitosti si nechte připravit kvalitní smluvní dokumentaci

Při prodeji nemovité věci je důležité být velmi pečlivý, ať již z pohledu prodávajícího, nebo kupujícího. Ačkoliv se kupující zajímá zejména o lokalitu, vzhled nemovité věci a její cenu, bylo by chybou podcenit kvalitní smluvní dokumentaci za účelem převodu nemovité věci a kontrolu nemovitosti z hlediska stavebně-technického stavu.

Při koupi nemovité věci by se měl kupující zaměřit na právní stav nemovité věci. Kupující by si měl ověřit na katastru nemovitostí, zda na prodávané nemovité věci nevázne žádné zástavní právo, předkupní právo, věcné břemeno, exekuce anebo jiné právo, které by mohlo omezit kupujícího při nakládání s nemovitou věcí. Kupující by měl detailně prozkoumat z právního hlediska každé případné právo, které vázne na nemovité věci. Rovněž je vhodné zkontrolovat, zda ve vztahu k nemovité věci není vedeno nějaké řízení, kterým může být například řízení o vklad zástavního práva apod. Důležité je tak mít od prodávajícího aktuální a úplný výpis z listu vlastnictví, ideálně stejného data, jako bude datum uzavření kupní smlouvy.

Kupující i prodávající by měl rovněž ověřit osobu druhé smluvní strany, a to například nahlédnutím do insolvenčního rejstříku, který je dostupný na oficiálních stránkách českého soudnictví www.justice.cz a ze kterého lze zjistit, zda smluvní strana není v úpadku. Pokud prodávající odmítá poskytnout relevantní dokumentaci k ověření např. stavu nemovité věci, měl by být kupující ostražitý a zvážit pokračování v jednání o prodeji nemovité věci pro narušení vzájemné důvěry.

Při prodeji nemovité věci by měl být prodávajícím předložen průkaz energetické náročnosti budovy, což je důležitý faktor pro konečné rozhodnutí o koupi nemovité věci. Prodávajícího i kupujícího by přirozeně měly zajímat i poplatky spojené s prodejem nemovité věci, resp. kdo je bude hradit. Je více než vhodné smluvně stanovit, kdo bude hradit poplatek spojený s převodem nemovitosti v katastru nemovitostí.

Každý převod nemovité věci je individuální a záleží na konkrétních okolnostech. Jiný bude v rámci společenství vlastníků jednotek, odlišný u bytových družstev v rámci převodu družstevního podílu nebo za situace odlišných vlastníků pozemku a stavby. Jelikož takový úkon provádíme obvykle pouze několikrát za život a jedná se většinou o milionové investice, lze jedině doporučit, aby se prodávající i kupující nechali zastoupit kvalifikovanými advokáty s využitím notářské, advokátní nebo bankovní úschovy při převodu kupní ceny nemovité věci.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay