30. května 2024

Téma: Program pro mladé – záplavové území

Jednou z podmínek tohoto programu je doložení potvrzení z vodoprávního úřadu, že nemovitost, kterou chceme modernizovat, či pozemek, kde plánujeme výstavbu domu, neleží v záplavovém území.

Pokud se nemovitost či stavební pozemek v záplavovém území nachází, požaduje Státní fond rozvoje bydlení potvrzení od stejného vodoprávního úřadu, v němž jsou vyjmenovány případné omezující podmínky pro výstavbu.

Před tím, než na příslušný vodoprávní úřad dojdeme, můžeme sami zjistit, v jak „nebezpečné“ lokalitě hodláme rekonstruovat nebo stavět. Kde? V povodňových mapách.

Povodňové mapy využívají i pojišťovny, protože se jimi řídí v případech výpočtů výše pojištění, a to jak nemovitostí, tak domácnosti. Můžete do nich nahlédnout zde.

Pro orientaci můžete nahlédnout například i do povodňových map Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM nebo na povodňový portál.

Foto: Pixabay