15. června 2024

Téma: Program pro mladé – zásady pro poskytování úvěru

O úvěr žádají osoby do 36 let, což prakticky znamená, že žádost musí být na SFRB doručena den před tím, než se budou slavit narozeniny.

Předpokládá se, že ti, kdož mají zájem o úvěr, který budou deset (v případě modernizace), či dvacet let (koupě domu nebo bytu, stavba rodinného domu) splácet, si prostudovali základní informace na webu SFRB, popřípadě telefonicky nebo písemně konzultovali to, co jim bylo nejasné. Nicméně nebude nezajímavé připomenout základní věci, jež s poskytnutím úvěru z Programu pro mladé souvisí.

1. Věkové omezení je dáno nařízením vlády, jímž se program řídí, a není možné ho libovolně měnit. Změnu může nastavit pouze novelizace vládního nařízení, což platí pro všechny podmínky programu. Podstatná je i informace, že věkovou hranici musí splňovat jen jeden z partnerů(a ten bude žadatelem), druhému může být třeba sedmdesát.

2. O úvěr žádají buď manželé, a ti mohou být zatím bezdětní, nebo nesezdaní partneři, kteří ovšem pečují o dítě do patnácti let (či o více dětí, ovšem alespoň jedno musí splňovat věkovou podmínku).

3. Žadatel potřebuje 20 % vlastních financí (procenta se počítají vzhledem k hodnotě celkových nákladů na pořízení obydlí) – stoprocentní hypotéky banky také neposkytují, a především pokud bude potřeba platit něco hotově, finance by chyběly. Poskytnutý úvěr se čerpá prostřednictvím faktur. Výši vlastních finančních prostředků žadatel prokazuje čestným prohlášením, které je součástí žádosti o úvěr.

4. Před tím, než o úvěr požádá, se žadateli vyplatí prozkoumat úvěrové registry (aby nebyl nepříjemně překvapen), které jsou jakýmisi pomyslnými archivy naší úvěrové historie. Stejně jako ostatní bankovní domy si i SFRB pořizuje výpisy z registrů exekucí či insolvencí.

5. Posuzuje se bonita žadatele. Bonita znamená schopnost splácet úvěr a promítají se do ní všechny doposud nesplacené spotřebitelské úvěry či jiné půjčky, ale i – a to mnohé překvapí – limity kreditních karet.

6. Za úvěr vyšší než půl milionu korun (v případě výstavby nebo koupě), ručí žadatel dotyčnou nemovitostí. SFRB žádá zástavu v prvním pořadí. V tomto případě pozor na různá zástavní práva, kterými by mohly být nemovitost (v případě koupě) nebo pozemek (tomu je třeba věnovat také pozornost) zatíženy – tedy podrobně prozkoumat katastr nemovitostí.

Foto: Pixabay