25. května 2024

Téma: Program Regenerace sídlišť – základní otázky

Program se řídí nařízením vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a protože nikdy není od věci připomenout či vysvětlit jeho základní zásady, budeme se programu věnovat v našem seriálu.

Program Regenerace je určen pro obce, jimž patří pozemek, který má být regenerován, tj. území, zastavěné bytovými domy o celkovém počtu nejméně 100 bytů.

Součástí žádosti je mimo jiné platný územní plán, pravomocné povolení pro stavbu, na kterou obec žádá dotaci, a vypracovaný projekt, jehož původní a poslední verzi musí schválit obecní zastupitelstvo. Poslední verzí se míní eventuální konkrétní změna – aktualizace, k níž během etap jednotlivých regenerací došlo.

Pokud se obec rozhodne, že do projektu obnovy zahrne i část území, které není v jejím vlastnictví, nebudou jí na tuto část regenerovaného území poskytnuty finanční prostředky a bude si muset regeneraci hradit z vlastních zdrojů – veškeré náklady s tím spojené zahrne do neuznatelných položek.

Obec také nemůže žádat o dotaci či o dotaci a úvěr z programu Regenerace tehdy, jestliže už na projekt vymezený v žádosti (nebo na etapu projektu) získala prostředky z evropských fondů, ze státního rozpočtu či  z jiných státních prostředků.

V případě, že spolu s žádostí o dotaci bude obec žádat o úvěr, je potřeba, aby prokázala, že je schopna úvěr splácet, a to například tím, že předloží rozpočet schválený obecním zastupitelstvem. Zároveň musí vzít na vědomí skutečnost, že úvěr musí být dostatečně zajištěn. Způsoby zajištění Fond upřesní po vyhodnocení žádosti o dotaci a úvěr.