23. července 2024

Téma: Program Regenerace sídlišť

Výhody programu:
 • platí pro celé území ČR,
 • možnost kombinace dotace s úvěrem,
 • příznivá úroková sazba v případě úvěru,
 • kombinace dotace + úvěr až do výše 90 % uznatelných nákladů,
 • dotace i úvěr mohou být poskytnuty i na už zahájenou regeneraci,
 • úvěr může být kdykoli splacen předčasně bez dalších poplatků.

Program se řídí nařízením vlády č. 390/2017 Sb.

Kombinace dotace a úvěru:

 • program umožňuje kombinovat dotaci s úvěrem na dofinancování projektu,
 • úvěr se poskytuje pouze s poskytnutou dotací.

Dotaci a úvěr lze využít na:

 • výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
 • výstavbu protihlukových stěn,
 • výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní,
 • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod),
 • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
 • opravu či doplnění veřejného osvětlení,
 • realizaci místních protipovodňových opatření,
 • realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
 • úpravu veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
 • výstavbu veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem
  a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.

Výše dotace:

 • až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše do 6 milionů Kč na jeden projekt.

Výše úvěru:

 • úvěr se poskytuje pouze v kombinaci s dotací a jen jednou,
 • součet úvěru a dotace až do výše 90 % uznatelných nákladů.

Úroková sazba:

 • základní referenční sazba EU + 0,30 % p.a.,
 • základní referenční sazba EU je od 1. 6. 2018 ve výši 1,12 %.

 Splatnost úvěru:

 • do 15 let od uzavření smlouvy,
 • měsíčními splátkami jistiny i úroku, splacen může být předčasně.

Více informací zde

Foto: Pixabay