26. května 2024

Téma: Program Výstavba pro obce – co je způsobilá domácnost a další pojmy I. část

Přestože jsme se tomuto tématu už jednou věnovali, neuškodí základní pojmy připomenout, zvlášť když jsou stále ne úplně jasné.

Program Výstavba pro obce je dotační a úvěrový program určený, jak už z názvu vyplývá, pro obce, na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů. Pro rok 2019 je v něm alokováno na dotace 650 milionů a na úvěry 350 milionů korun.

Dotaci je možno využít na vznik:

 • sociálního domu,
 • části smíšeného domu,
 • sociálního bytu.

Sociální dům (financováno z dotace) má

 • 4 až 12 sociálních bytů,
 • místnost pro sociálního pracovníka/domovníka,
 • samostatnou místnost s umývadlem a WC.

Smíšený dům (financováno z dotace na sociální část, z úvěru na zbytek) má

 • alespoň 20 % sociálních bytů a nejméně 1 dostupný byt,
 • pro sociální část domu platí výše uvedená kritéria.

Sociální byt (financováno z dotace)

 • musí mít alespoň základní vybavení,
 • podlahovou plochu v rozmezí 23-120 m2,
 • je určený k pronájmu způsobilé domácnosti.

Způsobilá domácnost je domácnost, která má nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Nízký příjem – započitatelný příjem podle zákona o existenčním minimu všech členů společně hospodařící domácnosti včetně příspěvku na bydlení, který po odečtení normativních nákladů na bydlení nepřesahuje 1,6násobek životního minima podle zákona o životním minimu a který nelze zvýšit využitím vlastního majetku podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Nevyhovující bydlení – byt neodpovídající specifickým požadavkům člena společně hospodařící domácnosti, vyplývajícím z jeho zdravotního omezení, bydlení společně hospodařící domácnosti v prostorách, které nejsou určeny k trvalému bydlení; nekvalitní byt nebo přelidněný byt za podmínek uvedených v příloze k nařízení vlády, jímž se program řídí.

Jakým způsobem lze shora uvedené domy a byty pořídit?

Sociální či smíšený dům

 • novou výstavbou,
 • stavebními úpravami nebytových prostor,
 • stavební úpravou bytového domu již nezpůsobilého k bydlení,
 • modernizací minimálně rok nevyužívaného bytového domu.

Sociální byt

 • stavební úpravou nebytových prostor,
 • nástavbou nebo přístavbou (1 až 12 bytů).