25. července 2024
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Téma: Program Výstavba pro obce – dotace a úvěr

O tom, na co lze využít dotaci, na co úvěr a jak o obě podpory žádat, jsme psali zde. Neřešili jsme ale zatím, co mohou žadatelé zahrnout do takzvaných způsobilých nákladů.

Způsobilé náklady musí vznikno už až po podání žádosti o dotaci. To však neplatí v případě výstavby sociálního bytu, sociálního domu a smíšeného domu s dotací bez úvěru. V takovém případě je způsobilým nákladem i cena nemovité věci, pokud byla zaplacena do jednoho roku před dnem nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.

Mezi způsobilé náklady dále patří:

 • koupě pozemku, jehož součástí je stavba,
 • zařízení staveniště,
 • pozemní úpravy a stavební práce,
 • materiál a jeho dpoprava,
 • demoliční práce včetně uložení materálu na skládce (uznáno ve výši 30 % z nákladu),
 • stavební a technické dozor,
 • revize a zkoušky,
 • základní vybavení (záchod, umyvadlo, sprcha, vana, kuchyňská linka, sporák nebo varná deska),
 • DPH s výjimkou části DPH, u níž obci jako plátci vznikne nárok na odpočet podle zákona o DPH.

Způsobilé náklady ve smíšených domech

 • pořízení místnosti pro osobu poskytující domovní služby nebo pro sociálního pracovníka,
 • pořízení samostatné místnosti se záchodem a umyvadlem.

Způsobilé náklady v sociálních bytech

 • technické vybavení vedoucí ke snížení spotřeby energie a vody v domácnosti,
 • trouba, digestoř, vestavěné spotřebiče a vestavěný nábytek.

Způsobilé náklady se určí

 • podle rozpočtových položek,
 • nebo poměrnou částí podlahových ploch sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě.

Pokud je součástí investičního záměru pořízení garáže, komerčních prostor či jiných podobných prostor, jejichž užívání nesouvisí s bydlením, určí se způsobilé náklady podle rozpočtových položek nebo poměrnou částí podlahových ploch sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů a těchto prostor.

Uznatelným nákladem je i koupě “vybydlené nemovitosti”, pokud bude upravena následujícím způsobem:

 • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální, smíšený nebo dostupný dům nebo sociální byt,
 • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne sociální byt, nebo
 • stavební úprava bytového domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální, smíšený nebo dostupný dům,
 • modernizací stavební úprava nebo údržba bytového domu, který není ke dni podání žádosti užíván na základě právního důvodu k bydlení, vedoucí k technickému zhodnocení stavby tohoto domu, kterou vznikne sociální nebo smíšený dům.

Více informací zde