23. července 2024

Téma: Program Výstavba pro obce – kontejnerové/modulární bydlení

Je ale možné tohoto typu stavby využít pro potřeby sociálního bydlení a získat na ni finanční prostředky z programu Výstavba pro obce? Nebo to bude posuzováno jako podpora myšlenky sociálního vyloučení určitých skupin obyvatel (viz “kontejnery Jiřího Čunka”), proti čemuž se zásady programu Výstavba pro obce radikálně staví?

Odpověď je následující: Pokud by modulární objekt byl kolaudován jako objekt určený k trvalému bydlení, splňoval požadavky nařízení vlády č. 112/2019 Sb. a definici bytového domu, mohl by být z programu Výstavba pro obce financován.

V rámci žádosti však žadatel musí doložit:

Dle § 11 odst. (2) písm. d) nařízení vlády č. 112/2019 Sb. musí investiční záměr obsahovat v případě pořízení sociálního bytu, sociálního domu nebo smíšeného domu podle § 4 odst. 1 odůvodnění potřebnosti sociálních bytů pro provozování služby obecného hospodářského zájmu, odhad počtu způsobilých domácností, a zhodnocení, že investiční záměr povede ke zlepšení sociální situace v obci a nepovede k prostorovému vyloučení osob.

Pokud by se však investiční záměr modulárního bydlení (ale i jakéhokoli jiného typu stavby) realizoval v sociálně vyloučené lokalitě, bylo by to v rozporu s tímto požadavkem nařízení vlády.

Foto: Pixabay