21. dubna 2024

Téma: Program Zateplování – energetické úspory

Požádáte-li vyhledávač Google, aby našel slovo „energie“, nabídne vám 630 milionů odkazů. I tato virtuální skutečnost je důkazem toho, jakou roli tato fyzikální veličina, podíváme-li se na onen výraz okem vědy, v našem životě hraje.

Energetická modernizace je zase sousloví, s nímž často pracují zaměstnanci Státního fondu rozvoje bydlení, protože, mimo jiné, začínají přijímat žádosti do bezúročného programu Zateplování, a energetická modernizace bytových domů je jeho úhelným kamenem. Co je tím ale myšleno?

Energetická modernizace znamená – zdůrazňujeme, že tato dvě slova vykládáme pouze v souvislosti s programem Zateplování – provedení stavebních úprav bytového domu, udržovacích prací nebo jiných opatření, vedoucích ke snížení energetické náročnosti bytového domu. Musí být provedena výhradně stavebními úpravami či udržovacími pracemi.

Pokud se vlastník bytového domu rozhodne energetickou modernizaci s pomocí programu Zateplování provést, bude jeho žádost přijata pouze v případě, že energetickou modernizaci povolí stavební úřad. Je také potřeba, aby byla žádost podána před zahájením stavebních prací.

Uzavřením smlouvy o úvěru se vlastník bytového domu mimo jiné zavazuje k tomu, že energetickou modernizací bude dosaženo celkové úspory energie o 20 % vyšší, než byl výchozí stav. Tato skutečnost bude prokázána následně, a to doložením průkazu PENB.

Že je důležité vybrat schopnou stavební firmu, není třeba se sáhodlouze rozepisovat. Jen poznámka, pokud bude žadatelem o úvěr obec, je potřeba, aby zhotovitele stavebních prací vybrala formou veřejné soutěže.

Zdroj: Portál o bydlení

Foto: Pixabay