23. července 2024

Téma: Program Zateplování – úvěr i dotace

Počátkem března začne Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) přijímat žádosti do bezúročného úvěrového programu Zateplování, jehož cílem je energetická modernizace bytových domů.

Připomeňme si, že program platí pro celé území republiky s výjimkou hlavního města Prahy a je financován z evropských prostředků IROP. Úzce se prolíná s Výzvou č. 78 IROP – úspory v bytových domech, která je ovšem dotační.

Zjednodušeně řečeno – na zateplení je možné získat peníze ze dvou zdrojů: bezúročný úvěr od SFRB a dotaci od IROP. A to buď samostatně, nebo v kombinaci. V případě, že se žadatel rozhodne jak pro úvěr, tak pro dotaci, musí žádosti podat samostatně (na SFRB a na Centrum pro regionální rozvoj – CCR). Obě instituce ovšem úzce spolupracují, takže některé dokumenty bude možno podávat pouze jedenkrát a SFRB si je s CCR předá.

Úvěr pokryje nejvýše 76 % celkových výdajů (podmínkou je 20% úspora spotřeby energie oproti stavu před modernizací), dotace je možné získat 30-40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Pokud se dotační výzvy týká, je možno žádosti zasílat do 29. listopadu 2020.

Žádosti o úvěr žádné termíny nemají, přijímají se kontinuálně.

Jak co nejefektivněji postupovat, pokud se rozhodneme žádost podat:

1. konzultovat projektové záměry na SFRB (úvěr) a CCR (dotace),

2. vyhledat projektanta a energetického specialistu, kteří zpracují potřebnou dokumentaci,

3. podat žádost (SFRB v papírové podobě, CCR elektronicky).

Zdroj: Portál o bydlení

Foto: Pixabay