26. května 2024

Téma: Rekonstrukce bytových jader

Ta prošla rozsáhlým vývojem z pohledu protipožární ochrany. Z hlediska požární ochrany jsou původní montovaná jádra nejcitlivějším místem pro vznik požáru. Důvodem je použití hořlavého materiálu a návaznost na instalační šachtu. Nebezpečí spočívá v možnosti vzniku zplodin hoření zejména kouře a toxických výparů, zamoření požárního úseku bytu a možnosti rychlého šíření účinků požáru přilehlou instalační šachtou. Ke zvýšení rizika vzniku požáru přispívá sestava kuchyňské linky přiléhající k jádru.

Materiály původního bytového jádra:

  • umakart – pláště panelů a stěn;
  • polyesterový skelný laminát – vana, umyvadlo, mezistropy, ventilace;
  • PVC – podlahová krytina;
  • PVC fólie – závěs u vany;
  • polyamid – háčky, věšáky, drobné vybavení;
  • lisované termosety – drobné doplňky;
  • PVAC – nátěry;
  • pryžové profily – těsnění;
  • dřevovláknité desky – podstropní nástavec.

Šíření požáru, který vznikl kdekoli v bytě nebo přímo u jádra (většinou ze sporáku), původní materiálové a konstrukční řešení jader nezabraňovalo. Rekonstrukce bytových jader je proto nejen estetickou záležitostí, ale může přispět i ke zlepšení požárně bezpečnostního řešení uvnitř bytu.

Zabránění šíření požáru mezi bytovými jednotkami není otázkou bytového jádra, ale požárně dělicích konstrukčních prvků mezi nimi (stěny, stropy, dveře). Nahrazením stávajících materiálů prefabrikovaných bytových jader zděnými nebo sádrokartonovými příčkami lze předejít snadnému šíření požáru a nebezpečných látek v požárním úseku bytové jednotky, popřípadě proniknutí požáru k rozvodům v instalační šachtě. Instalační šachta je vždy hlavním tahem šíření účinků požáru ve vertikálním směru, tedy mezi jednotlivými podlažími domu.

Zlepšení požární bezpečnosti přináší také výměna zastaralých hliníkových rozvodů elektroinstalací novými s dostatečnou ochranou proti účinkům vlhkého prostředí. Dále použití nehořlavých materiálů pro úpravy povrchů podlah stěn a stropů, které lze vždy ověřit v dokumentu s názvem Prohlášení o shodě. Současná nabídka umožňuje výběr dlažeb a obkladů nejen z tradiční keramiky a kamene, ale také z kovu, skla, betonu, umělého kamene, pryskyřice, nátěrů a stěrek, či výrobků ze dřeva ošetřených proti účinkům vody a ohně.

Součástí bytového jádra jsou rozvody instalací včetně jejich průchodů přes dělicí stavební konstrukce. Způsob těsnění těchto prostupů souvisí s požárně bezpečnostním řešením stoupacích rozvodů a podrobněji je uvedeno v předchozím článku.

Pro celkové konstrukční řešení jádra jsou určující často velmi objemné rozvody vzduchotechniky. Jejich prostorová náročnost často ovlivní celkové architektonické a technické řešení, a má značný vliv na možné šíření požáru.

Ohnisko požáru vznikne často v kuchyni, kde ústí jedna z větví vzduchotechniky, proto požárně bezpečnostní řešení nových rozvodů zahrnuje i způsob odvětrání kuchyně a druh koncového zařízení digestoře.

Stavební zákon ve většině případů rekonstrukcí bytových jader nevyžaduje povolení ani ohlášení stavby ve stavebním řízení, jednou z podmínek takového postupu je, že stávající řešení požární ochrany nebude rekonstrukcí dotčeno. Možnost snadného provádění úprav stávajících bytových jader současnými stavebními metodami, přináší kromě zvýšení uživatelského komfortu i zlepšení celkové požární ochrany bytového domu.

Text: ČKAIT

Foto: Pixabay