9. června 2023

Téma: Rozšíření bytu o část společné chodby nebo půdního prostoru. Půdní vestavby

Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na:

Plochu a podlažnost nového bytu – sloučením dvou či více bytových jednotek může narůstat nejen plocha nově vzniklé samostatné jednotky, ale i počet podlaží. Z požárně bezpečnostního hlediska musí funkční jednotka bytu tvořit samostatný požární úsek nepřesahující dvě podlaží.

Počet a skladba obyvatel – v případě zvýšení počtu osob užívajících bytový dům může dojít k ovlivnění požadavků požární ochrany, a to z hlediska způsobu evakuace (charakter, parametry a množství únikových cest), podmínky zásahu hasičů, požadavku na vybavení aktivními zabezpečovacími prvky.

Napojení na únikové cesty – vytvořením nového bytu vznikne potřeba nového vstupu, proto v bytových domech s chodbovým dispozičním systémem může dojít k překročení vzdálenosti nového vstupu od stávající únikové cesty, případně od napojovacích zařízení hasičského zásahu (např. hydrantu).

Požárně dělicí konstrukce (stěny, dveře, podhledy, požárně dělicí pásy) – při úpravách bytů hledá uživatel vhodné provozně-dispoziční řešení, materiály a konstrukce často zůstávají na okraji zájmu. Pro rozdělení bytové jednotky jsou tyto parametry zásadní při návrhu požárně dělicí konstrukce mezibytové stěny. Ta musí splňovat požadavky odolnosti proti šíření požáru a jeho účinkům. Tato vlastnost je výsledkem vlastností materiálu, jeho tloušťky a způsobu provedení konstrukce. Mezi požárně dělicí konstrukce nově vzniklého samostatného požárního úseku jsou počítány také vstupní dveře do bytu. Některé konstrukční systémy bytových domů používaly snížené podhledy pro rozvody instalací; v takovém případě musí být i prostor nad podhledem mezi byty přerušen požárně dělicí konstrukcí. Dalším místem, kterému je v některých případech nutné věnovat pozornost, jsou průběžná pásová okna a jejich rozdělení mezibytovou příčkou. V místě fasády mezi jednotlivými požárními úseky musí být okenní výplně nahrazeny nebo doplněny tak, aby vznikl požární pás šířky min. 900 mm.

Propojení požárních úseku instalacemi a instalačními šachtami spojování a zřizování nových bytů rozdělením bytu jednoho si vyžaduje napojení či rušení instalací z hlavního stoupacího potrubí včetně zařízení odečtu spotřeby. Při rozdělení bytů je nutné, kromě dostatečné kapacity, řešit zejména při spojování bytů průchod stoupacích potrubí dotčeným požárním prostorem. Úpravy musí spočívat v oddělení instalací stavební konstrukcí s požárně bezpečnostními vlastnostmi. V takovém případě je nutné počítat se zvýšenými nároky na prostor a zatížení nosných konstrukcí.

Požární odolnost nových konstrukčních prvků – stavební konstrukce a zásahy do stávajících nosných konstrukcí při rozdělování a spojování bytů (zesílení stropu pod požární příčkou, otvory v nosných konstrukcích) vyžadují provést vyhovující opatření k ochraně těchto částí proti účinkům požáru. Jedná se zejména o nátěry, izolace, obklady nebo omítnutí v dostatečném rozsahu podle druhu materiálu.

Rozmístění prvků aktivní ochrany – zařízení, která monitorují prostředí a reagují na projevy požáru (teplo, kouř) oznámením v místě výskytu, nebo centrálně, případně spouští automatické hasicí systémy. Dále se jedná o rozvody hasicích systémů (automatických, hydranty, suchovody), přenosné hasicí přístroje, umístění nouzového osvětlení atd. V případě změny kapacity budovy nebo zásahu do dispozice (vstupy do bytů) musí být zohledněno rozvržení těchto prvků v rámci požárně bezpečnostního řešení.

Výčet problematiky související s rozdělováním a slučováním bytových jednotek nemusí být konečný a v jednotlivých případech se bude lišit. I když prováděné úpravy nepřesahují hranice bytových jednotek, ovlivňují požární bezpečnost celé budovy, proto je nutné posouzení požárně bezpečnostního řešení v rámci projektové dokumentace.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Unsplash

what is nugget porn vaness del rio porn xnxxteen.work riley reid full video scarlet chase leaked onlyfans, huge tits in a bikini belle delphine onlyfans keak xnnx.work sexy milf in lingere hot porn h d, p o r n 300 black with big booty teenporn.work lhana rhoades only fans how to masturbate video for men
gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix