9. června 2023

Téma: Rozúčtování nákladů na vytápění

Tím se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále „zákon o službách“ nebo jen „ZoS“) a podrobnější pravidla rozvádí vyhláška MMR ČS č. 269/2015, o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (dále jen „vyhláška o rozúčtování“).

K základnímu dělení postupů pro rozúčtování nákladů na vytápění dochází podle toho, zda je či není stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění se náklady na vytápění:

1. Tam, kde není, rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek.

Pokud k dohodě nedojde, rozúčtují se náklady na vytápění a společnou přípravu teplé vody podle vyhlášky o rozúčtování, která stanoví, že se náklady na vytápění rozdělí mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce (viz § 3 odst. 3 vyhlášky o rozúčtování).

Změna způsobu rozúčtování nákladů na vytápění je možná vždy až po skončení zúčtovacího období. O změně tedy může být rozhodnuto kdykoliv, avšak jen s účinností od nového zúčtovacího období v domě.

2. Je-li stanovena, rozdělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku základní a spotřební.

Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.

Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. (viz § 6 odst. 1 a 2) ZoS)

Poměr obou složek může být rozdílný, vyhláška o rozúčtování stanoví rozpětí pro základní složku, která musí být v limitech 30 % až 50 % celkových nákladů (viz § 3 odst. 1 vyhlášky o rozúčtování). Obecně lze konstatovat, že míře energetické náročnosti domu by měla odpovídat výše základní složky (v principu: čím úspornější opatření na domě, tím vyšší základní složka a naopak). Je ale pravdou, že oproti teoretickým předpokladům je chování uživatele bytu často zcela mimo racionální očekávání.

Zákon o službách dále stanoví, že rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemce služeb s měřením nebo zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce (zpravidla půjde dům nebo jeho část) hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Tyto limity stanoví vyhláška o rozúčtování jako – 20 % od průměru v domě jako spodní hranici a + 100 % od průměru v domě jako horní hranici.

V případě překročení přípustných rozdílů musí být provedena úprava výpočtové metody. Způsob pro takový postup stanoví vyhláška o rozúčtování (viz § 3 odst. 2 citované vyhlášky).

Neumožní-li příjemce služeb instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky. (viz § 6 odst. 3 ZoS).

Odečty měřidel či zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění provádí poskytovatel služeb jednou ročně, a to vždy ke konci zúčtovacího období, povětšinou to bude ke konci kalendářního roku. Dále pak vyhláška o rozúčtování stanoví některá pravidla pro situace, kdy není:

a) příjemcem služeb umožněna instalace měřidel či zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo

b) možná taková instalace z prokazatelných technických důvodů.

(§ 3 odst. 5 a 6) vyhlášky o rozúčtování)

Vyhláška o rozúčtování stanoví i pravidla pro situace, kdy:

a) není možné v domě s vlastním zdrojem tepla či vlastní předávací stanicí oddělit náklady na teplo od nákladů na přípravu teplé vody;

b) jde o byty či nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění;

c) dojde k poruše měřidla či zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění;

d) dojde ke změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období, a to podle toho, zda jsou či nejsou známy odečty naměřených hodnot měřidla či zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění (§ 3 odst. 5 vyhlášky o rozúčtování) a

e) náležitosti vyúčtování (bude součástí jiné kapitoly tématu).

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay

what is nugget porn vaness del rio porn xnxxteen.work riley reid full video scarlet chase leaked onlyfans, huge tits in a bikini belle delphine onlyfans keak xnnx.work sexy milf in lingere hot porn h d, p o r n 300 black with big booty teenporn.work lhana rhoades only fans how to masturbate video for men
gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix