3. června 2023

Téma: Sankce vztahující se k rozúčtování a vyúčtování služeb

Neplnění povinností logicky přináší sankce. Jaké se vztahují k oblasti rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh na služby v bytových domech?

Sankce jsou dvojího typu, jednak ty, na které pamatují předpisy a pravidla pro rozúčtování nákladů na energie a média, a dále sankce, vztahující se k plnění povinností, uložených zákonem o službách k vyúčtování nákladů na služby.

Případ první

V prvním případě jde o sankce upravené vyhláškou č. 372/2001 Sb. vůči nájemci či vlastníkovi jednotky, který neumožnil:

a)      u rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění instalaci měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní. Spotřební složka nákladů spotřebitele se v uvedených případech vypočte jako 1,6 násobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky;

b)      u rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody instalaci měřičů instalaci vodoměrů, nebo jejich odečet přes opakované prokazatelné upozornění, nebo odečet ovlivní. V uvedených případech činí spotřební složka nákladů spotřebitele v daném zúčtovacím období trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.

Případ druhý

Ve druhém případě jde o vzájemné sankce upravené zákonem o službách poskytovatele a příjemce služeb (§ 13):

a)      jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě,

b)      dostane-li se poskytovatel nebo příjemce služeb do prodlení s peněžitým plněním podle tohoto zákona.

Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje pronajímatel nájemci vždy za zúčtovací období nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. Při nesplnění této povinnosti ve stanovené lhůtě je pronajímatel povinen zaplatit nájemci pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení.  Poskytovatel služeb ve vyúčtování má povinnost uvést skutečnou výši nákladů na jednotlivé služby se všemi potřebnými náležitostmi, výši přijatých měsíčních záloh za jednotlivé služby, aby případné rozdíly ve vyúčtování byly zřejmé a kontrolovatelné. Finanční vypořádání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 4 měsíců od doručení vyúčtování nájemci.

Pokud nájemce pronajímatele písemně požádá, je ten povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit nájemci náklady na jednotlivé služby, způsob rozúčtování, stanovení záloh a umožnit mu též pořízení kopií podkladů. Nájemce předloží případné námitky k vyúčtování pronajímateli neprodleně, nejpozději však do třiceti dnů od převzetí vyúčtování nebo od doložení vyžádaných podkladů. K vyřízení uplatněných námitek má pronajímatel lhůtu 30 dní od doručení.

Nájemce je povinen oznámit pronajímateli písemnou formou bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování. V případě prodlení peněžního plnění, který vyplývá z vyúčtování a jež překročí 5 dní ode dne jeho splatnosti, uhradí povinný druhé straně poplatek z prodlení, a to 1 promile denně z dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

Zákonem č. 67/2013 Sb. se řídí i právní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti tj. před 1. 1. 2014. Pro budoucnost zákon bude v některých ustanoveních upraven, pro vyúčtování pro rok 2014 však platí původní znění beze zbytku.

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB; Ing. Milan Taraba, SON

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix