25. května 2024

Téma: Senior Park Medlov

Jednou z vydařených Dobrých praxí programu určeného pro výstavbu nájemních bytů, tedy Programu Výstavby, je medlovský Senior Park.

Populace všech vyspělých zemí světa aktuálně stojí před doposud nevídaným demografickým problémem – markantním stárnutím populace. Nejnaléhavěji se tato skutečnost jeví asi z hlediska sociálního zabezpečení, otázky bydlení seniorů nevyjímaje.

Potěšující je fakt, že SFRB má připraveny prostředky, které je možno využít i k výstavbě nájemních bytů pro seniory. Příkladem toho, kdy se spolupráce SFRB – investor zdárně realizovala, je Senior Park Medlov nedaleko Brna. „Účastnil jsem se konference o seniorském bydlení, kde jsem prezentoval náš projekt, a tam jsem se seznámil s možnostmi, které nabízí SFRB,“ vysvětluje jednatel společnosti Senior Park, s. r. o. Jaroslav Plesník, jak se o programu výstavby nájemních bytů dozvěděl.

O úvěr ve výši 36 406 027 Kč zažádal v březnu 2014, počátkem června téhož roku byla podepsána smlouva a za další rok se první nájemníci mohli stěhovat do nových bytů, obkružujících velké atrium nebo společný dvůr, chcete-li, které je nejen krásně upravenou zahradou, ale i místem sousedských schůzek.

V areálu jsou aktuálně volné dva byty (bezbariérovost je samozřejmostí), i to o něčem svědčí. Rozlehlé atrium je lemováno moderně pojatým podloubím, což je veliká výhoda – i při nepřízni počasí nemusejí být především lidé, už ne tak suverénně se pohybující, zavřeni doma, ale v bezpečí dojdou na návštěvu k sousedům.

Senior Park Medlov poskytuje tzv. asistenční služby, jeho pracovníci se také starají nejen o volnočasové aktivity obyvatel Senior Parku, ale podle potřeby klientů zařizují nákupy či zájemce dopraví k lékaři i za kulturou.

Areál není izolovaným objektem, nachází se doslova na prahu kulturně žijícího městyse Medlov s dobrým dopravním spojením s okolními obcemi i Brnem.

Zdroj: Portál o bydlení

Foto: Pixabay