25. května 2024

Téma: Šetřit se nemusí vždy vyplatit

Zákonná úprava je poměrně složitá a celková úskalí vyžadují pomoc řady odborníků, zejména advokáta a profesionála k posouzení stavebně-technického stavu nemovitosti.

Při prodeji nemovitosti může vystupovat jakožto určitý zprostředkovatel převodu mezi prodávajícím a kupujícím realitní kancelář. Realitní kanceláře poskytují poměrně často i připravenou smluvní dokumentaci potřebnou k úspěšné realizaci prodeje nemovitosti. Realitní kancelář ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím může vystupovat zcela profesionálně bez zvýhodnění jakékoliv ze smluvních stran nebo ve prospěch prodávajícího či kupujícího.

Pokud si přeje mít prodávající nebo kupující jistotu o kvalitě smluvní dokumentace, která chrání jeho zájmy, měl by využít profesionálních služeb kvalifikovaného advokáta, který je povinen zastupovat pouze zájmy svého klienta a je plně odpovědný za případné pochybení. Ačkoliv využití služeb advokáta znamená určitý finanční náklad, je nutné si uvědomit, že převod nemovitosti je spojen obvykle s investicí v řádech milionů. Případný soudní spor, který by mohl vzniknout z důvodu nesprávně zpracované smluvní dokumentace, může v konečném důsledku znamenat mnohem vyšší finanční náklady.

Kromě právní stránky prodeje nemovitosti a případné investice do služeb advokáta by kupující měl zvažovat využití služeb profesionála z hlediska posouzení stavebně-technického stavu nemovitosti. Běžný kupující se při koupi nemovitosti řídí zejména prvotním vzhledem nemovitosti, absencí zjevných vad a celkovým dojmem. Některé vady nemovitosti mohou být však skryté, kdy jejich případné budoucí reklamace nemusí být úspěšné nebo jsou spojeny s druhotnými náklady na vedení soudního sporu. Kupující by tak měl využít profesionály z oblasti „inspekce nemovitosti“ k řádnému posouzení stavu nemovitosti. Doporučujeme rovněž sepsat s takovým subjektem písemnou smlouvu, která vymezí okruh kontroly nemovitosti a případnou odpovědnost nebo smluvní pokuty při porušení takové smlouvy nebo odborné péče při kontrole vad nemovitosti.

Šetřit se nemusí vždy vyplatit. Již samotný převod nemovitosti představuje značné finanční náklady, kdy jakékoliv další náklady mohou být považovány za nadbytečné. Každý takový finanční náklad je však vhodné považovat za investici za nejvyšší možnou jistotu při převodu nemovitosti a zajištění klidného spaní.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay