5. června 2023

Téma: Skončení nájmu bytu výpovědí ze strany pronajímatele

Zaměříme se blíže na podmínky, za kterých může pronajímatel učinit výpověď z nájmu bytu, a to v tříměsíční výpovědní době.

Zákonné důvody pro skončení nájmu bytu výpovědí, udělenou ze strany pronajímatele, vymezuje občanský zákoník v ustanovení § 2288. Jedná se o výpovědní důvody, při kterých se uplatní tříměsíční výpovědní doba. Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby bude předmětem následujícího článku.

Důvody pro výpověď z nájmu bytu lze rozdělit do dvou kategorií, a to důvody pro výpověď nájmu sjednaného na dobu určitou nebo neurčitou a důvody pro výpověď nájmu sjednaného pouze na dobu neurčitou. Pokud pronajímatel učiní výpověď z níže uvedených důvodů, pak je povinen uvést konkrétní výpovědní důvod ve výpovědi nájmu bytu.

Pronajímatel může tak vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době z těchto důvodů:

a)        poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (intenzita porušení povinnosti nájemce se bude zkoumat individuálně u každého případu, příkladem naplnění tohoto výpovědního důvodu by však mohlo být nezaplacení nájemného za dobu nejméně dvou měsíců, neuhrazení jistoty nebo neodstranění škody způsobené na pronajatém bytě);

b)        je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází (účelem výpovědního důvodu je ochrana pronajímatele a ostatních osob žijících v domě);

c)        má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat (demolice domu, rekonstrukce domu s nemožností užívat pronajatý byt); nebo

d)        je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu (důvod, který svým významem musí být srovnatelný s předchozími výpovědními důvody).

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době rovněž z těchto důvodů:

a)        má být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno;

b)        potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Jestliže pronajímatel zneužije účelově výše uvedené dva výpovědní důvody, bude pronajímatel povinen dle občanského zákoníku byt nájemci znova pronajmout nebo nájemci nahradit škodu, nevyužije-li byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Uvedená lhůta však neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, pokud bylo s úpravou bytu započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

Problematika skončení nájmu bytu je poměrně rozsáhlá. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme konzultovat s advokátem k posouzení vašeho případu, a to s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix