15. června 2024

Téma: Smlouvy se zaměřením na převod nemovitosti

Nový občanský zákoník obecně posílil smluvní volnost stran při sjednávání smluv. Na jednu stranu poskytuje tato skutečnost vyšší míru svobody, ovšem s ní je spojena odpovědnost za řádnou kontrolu smlouvy před jejím podpisem.

Jinými slovy – bude jen na nás, jak smlouvu koncipujeme a jak pečlivě si ji prostudujeme, než svou zodpovědnost stvrdíme podpisem.

Seriál bude jako obvykle rozdělen do osmi oddílů:

Nový občanský zákoník posílil smluvní volnost

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Kupní smlouva na nemovitou věc

Darování nemovité věci

Nájemní smlouva na byt

Předsmluvní odpovědnost

Rezervační smlouva při koupi nemovité věci

Pozor na vzory smluv z internetu

Pokud vás budou zajímat další podrobnosti či budete potřebovat odpověď na některé otázky, pište na mail info@portalobydleni.cz.