3. června 2023

Téma: Stavba z hlediska právního

Stavební řízení – ohlášení stavby (III)

 Ohlášení je jednou z výjimek z obecné zásady zákona č. 183/2006 Sb., o stavebním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), že stavební povolení je vyžadováno u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, pokud nestanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Zákon stanoví jinak taxativně v ustanovení § 103 a § 104 stavebního zákona. V prvním jmenovaném ustanovení je obsažen výčet stavebních záměrů, které nevyžadují pro svoji realizaci stavební povolení ani ohlášení, ve druhém ustanovení jsou taxativně jmenovány stavební záměry, u nichž postačí ohlášení.

Ohlášení stavebnímu úřadu postačí dle ustanovení § 104 stavebního zákona v případě jedenácti taxativně zde uvedených stavebních záměrů:

 • stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
 • podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. d),
 • stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
 • stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
 • stavby pro reklamu podle ust. § 3 odst. 2,
 • stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,
 • stavby zařízení staveniště, neuvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,
 • stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
 • terénní úpravy neuvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. b),
 • udržovací práce na stavbě neuvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. c),
 • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

Ohlášení se podává k příslušnému stavebnímu úřadu, přičemž se jedná o podání, tudíž musí obsahovat základní obecné náležitosti podání dle ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, tzn. musí z něj být patrno, kdo jej činí, které věci se to týká a co se navrhuje. Ohlášení stavby je v podstatě zjednodušenou verzí stavebního povolení, jeho výhoda tkví především v rychlejším vyřízení souhlasu se stavbou.

Nevýhodou může být naopak podmínka, že je potřeba souhlasu sousedů, resp. osob, jejichž vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být prováděním stavebního záměru dotčena. Nemusí se tedy jednat jen o vlastníky sousedních pozemků, se kterými má stavebník společnou hranici pozemku. S ohlášením stavby se dále obvykle pojí žádost podávána místně příslušnému úřadu o územně plánovací informace. Tyto informace obsahují podmínky, za jakých je možné na pozemku stavět, jež mají platnost vždy 1 rok od data vydání. Předkládat se bude vedle toho i projektová dokumentace.

Co se týče obsahu ohlášení, důležitý je účel, ke kterému má stavba, jíž se ohlášení týká, sloužit. Ten musí být jednoznačně určen a následně označen i v ohlášení. Stavební úřad vymezuje účel stavby v souhlasu s provedením stavby. Vedle účelu stavby je nutné v ohlášení rovněž uvést informace o způsobu a době provádění stavby.

Ohlášení stavby není správním řízením. Stavební úřad rozhodne do 30 dnů od ohlášení stavby tak, že buď vydá písemný souhlas s provedením ohlášeného záměru, nebo usnesením rozhodne o provedení stavebního řízení.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

 

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix