3. června 2023

Téma: Stavba z hlediska právního

Územní řízení, územní souhlas (VII)

Územní řízení považujeme za formu správního řízení. Ve své podstatě se jedná o první stupeň posouzení vlivu dané stavby na okolní území. Územní řízení upravuje ustanovení § 84 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jako „stavební zákon“). Výsledkem územního řízení je vydání územního rozhodnutí.

Celé správní řízení začíná podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatelem. Jeho náležitosti nalezneme v ustanovení § 86 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Po obdržení žádosti a její formální kontrole stavební úřad zahájí územní řízení. Správní úřad následně může nařídit ústní jednání, pokud mu nejsou dobře známy místní poměry u stavebního záměru. Jestliže daný záměr podléhá posuzování vlivu na životní prostředí, musí správní orgán ústní jednání nařídit vždy. Co se týče konkrétního předmětu územního rozhodnutí, v souladu s ustanovení § 77 stavebního zákona platí, že územní rozhodnutí je rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků nebo o ochranném pásmu. V praxi bude patrně pro běžnou populaci stěžejní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. K tomu je nutno dodat, že účastníky územního řízení jsou vždy žadatel a obec, na jejíž území se nachází předmětný stavební záměr. Dále jsou účastníky i vlastníci pozemků, na kterých má být daný záměr vybudován, a případně osoby, kterým svědčí vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům, pokud mohou být stavebním záměrem ovlivněni.

Stavební záměr žadatele stavební úřad posuzuje z hlediska souladu se stavebním zákonem a prováděcími právními předpisy. V tomto kontextu přihlédne i ke konkrétním požadavkům na využívání příslušného území. Dále přihlédne k veřejné dopravní či technické infrastruktuře v daném území, případně i k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. V poslední řadě přihlédne k požadavkům kladeným zvláštními právními předpisy a závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Stejně jako v případě stavebního řízení lze územní řízení nahradit příslušnými správními instituty. Nejedná se však o instituty, které může ze své vůle uplatnit žadatel. Jedním z těchto institutů je tzv. zjednodušené územní řízení v režimu ustanovení § 95 stavebního zákona. Pokud příslušný záměr splňuje požadavky uvedené v tomto ustanovení, rozhodne stavební úřad v režimu zjednodušeného územního řízení. Zároveň je však nutno podotknout, že zjednodušené územní řízení nelze spojit se stavebním řízením. Zákon taktéž vymezuje jiné druhy územního řízení, mezi které řadíme územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, společné územní a stavební řízení, společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Posledním typem územního řízení je územní souhlas. Ten stavební úřad vydá, pokud je záměr v zastaveném území či ploše, poměry v území se záměrem podstatně nezmění a tento záměr současně nevyžaduje žádné nové nároky na veřejnou dopravní či technickou infrastrukturu. Územní souhlas postačí v případě staveb nevyžadující povolení ani ohlášení a dalších staveb vyjmenovaných v ustanovení § 96 odst. 2 stavebního zákona. Výhodou územního souhlasu je, že celé řízení je podstatně zkráceno. Stavební úřad totiž musí vydat územní souhlas do třiceti dnů ode dne podání oznámení.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix