15. června 2024

Téma: Stavíme dům

K domu patří zahrada (XII)

K hezkému domu patří zahrada, která by měla být „krásná“ v každém ročním období. Dnes si ji mnozí stavebníci nechají navrhnout a později i realizovat odbornými firmami. Ale ať už se bude na tvorbě zahrady podílet firma, nebo se do ní budete chtít pustit sami, měli byste si již při počátečních úvahách utvářet také alespoň rámcovou představu o tom, jak by měla vypadat.

Se zahradou je potřeba začít dřív než s domem

Zahradě bude trvat dost dlouho, než „dospěje“, než doroste do krásy. Právě proto je třeba promýšlet koncepci zahrady již v úplných začátcích realizace stavby. Ideální je, když se podaří ještě před začátkem stavby domu zasadit v budoucí zahradě alespoň stromy. Ty rostou nejdéle a to, že většina satelitů větších měst několik dlouhých let připomíná měsíční krajinu, je právě naprostá absence vzrostlých stromů.

Na úplném začátku plánování zahrady je důležité si uvědomit, jaká je orientace domu a pozemku vzhledem ke světovým stranám a je potřeba vycházet také ze sklonu pozemku. Je třeba vypozorovat, které jeho části jsou nejdéle vlhké a zamokřené, nebo naopak, kde se půda nejrychleji vysouší. Je třeba také sledovat, které části pozemku jsou zastíněné sousedními stavbami, a počítat s tím, že i váš budoucí dům bude vrhat stín. Všechny tyto poznatky budou hrát roli nejen při celkovém uspořádání zahrady, ale i při výběru rostlin.

Stejně jako jste si sestavovali „program bydlení“, je třeba zpracovat i program zahrady. Ten by měl obsahovat všechny funkce, které od zahrady očekáváte (např. pěstování zeleniny, květin, hry dětí, sportovní vyžití, ale i odpočinek atd.). Teprve potom můžete pro jednotlivé funkce hledat ve své zahradě nejvhodnější umístění.

Členění zahrady

Zahrada se skládá z několika částí a o každé je třeba alespoň něco zmínit.

  • Předzahrádka většinou leží mezi vstupem na pozemek, vstupem do domu a vjezdem do garáže. Je vhodné ji vždy řešit jako okrasnou zahradu bez ohledu na její orientaci. V případě, že vstup na pozemek bude z osluněné strany, bude v těchto místech umístěna i terasa.
  • Ovocné stromy – i pro ně budete muset vyčlenit část zahrady. Výběru míst k vysazení stromů se musí věnovat velká pozornost, protože stromy jsou dlouhověkou záležitostí. Je lepší se včas poradit s odborníkem, vždyť každý druh ovocného stromu vyžaduje určitou polohu a i jinou půdu.
  • Zeleninové záhony – při rozhodování, do které části zahrady je zařadit, musíte počítat nejen s tím, že potřebují osluněné umístění, ale i to, že nebývají v některých obdobích příliš líbivé. Dobrým řešením je proto oddělení záhonů vhodnou výsadbou (jakousi zelenou stěnou) od okrasné zahrady.
  • Kompost – při sekání trávy, pletí záhonů atd. vzniká množství cenného odpadu, který je vhodné kompostovat a znovu v zahradě využívat. Kompost není nijak atraktivní na pohled, a tak ho vždy umístěte co nejdále od domu a pohledově ho opět zakryjte vhodnou výsadbou. Postupujte tak i v případě velmi malé zahrady, kdy budete používat kompostér.
  • Hry pro děti – část zahrady, kterou pro děti vyčleníte, by měla být přehledná z terasy, ale i z místnosti, kde budete trávit přes den nejvíce času, abyste měli stále přehled o tom, co vaše ratolesti právě dělají. Navíc by mělo být takové místo v létě v poledne zastíněno stromy.

Součástí zahrad jsou dnes velmi často venkovní bazény či okrasná jezírka. Nezapomínejte na to, že takové vodní plochy jsou pro malé děti obzvlášť nebezpečné, a nikdy byste děti proto neměli nechávat bez dozoru, a nebo jinak, museli byste zajistit, aby se k vodní ploše malé děti nedostaly.

Zavlažovací systém – pro jeho volbu je důležitá rámcová představa uspořádání zahrady. Není to zrovna nejlevnější záležitost, a proto jeho vyprojektování svěřte odborníkovi. Již v předstihu byste měli znát místo pro napojení zavlažovacího systému i místo, odkud budete brát vodu.

V případě, že je váš pozemek příliš podmáčený, budete muset naopak řešit, kterou část zahrady odvodnit a kam vyústit drenáže.

Zdroj: Jana Maňáková

Foto: Pixabay