22. července 2024

Téma: Stavíme dům

Hospodářské objekty (XIV)

Pro venkov byl vždy typický chov domácích hospodářských zvířat, od slepic a králíků přes kozy až po krávy. Postupně se ale tento jev začal z vesnic vytrácet a dnes už opravdu není moc obvyklý. Stále uspěchanější doba a vyšší nároky na pohodlí téměř vytlačily zájem o hospodářství. Stále ale ještě existují lidé, kteří se chovu hospodářských zvířat věnují. Ať již jde o lidi, kteří se tomu věnují po generace, nebo o lidi, kteří s chovem drobných hospodářských zvířat začínají. Důvody pro to mohou být různé.  Někdo si potrpí na domácí vajíčka a maso, někdo bude chtít v zahradě zlikvidovat slimáky, jiný zase chce, aby děti poznaly, jaké to je starat se o zvířata, nebo chce domácí zvířata využít jako zpracovatele kuchyňského odpadu.

V dnešní době je již minulostí historické schéma – obytný dům, naproti stáje a chlívky, uprostřed dvorek s pobíhajícími slepicemi. Ten, kdo dnes bude stavět novostavbu a počítá v budoucnu s chovem hospodářských zvířat, musí tuto problematiku stejně jako celou zahradu řešit již od počátku. Při dnešním standardu bydlení je ke kvalitnímu životu spojenému s chovem domácích hospodářských zvířat nutné přesné vymezení zahrady na okrasnou – vázanou na obytnou část domu, a na hospodářskou – vázanou na objekty určené k chovu zvířat.

Správně vyprojektovat venkovský dům s hospodářským zázemím vyžaduje odbornost. Proto je nejlepší obrátit se na projektanta, který se na venkovskou problematiku specializuje.

Při řešení takového typu bydlení jsou určujícími prvky:

  • vstup a vjezd na pozemek,
  • vstup do domu,
  • orientace ke světovým stranám,
  • předpokládaná velikost chovu,
  • počet druhů chovaných zvířat.

Je také nutné zároveň dodržet některé zásady:

  • Kotce, okna a výlezy z chlívků je nutné navrhovat minimálně 15 metrů od oken a balkonových dveří obytných místností po směru převládajících větrů.
  • Nutné je i počítat s přípravou krmiv v tzv. černé kuchyni, kde lze pak provádět méně čisté práce při porážce drobných zvířat nebo při zabíjačce.
  • Výběhy zvířat mají být na osluněnou stranu a nesmí být orientovány směrem k obytné části domu.
  • Při větším hospodářství je také důležité vědět, jakou budete používat zemědělskou techniku, jak rozměrné jsou jednotlivé stroje a kudy s nimi budete vyjíždět. Někdy je nutné řešit i samotný vjezd pro hospodářskou techniku.

Chov větších plemen psů

S chovem hospodářských zvířat souvisí kupodivu i chov větších plemen psů, zejména loveckých. Tyto rasy nejsou domácími mazlíčky, a proto není vhodné chovat je v rodinném domě. Stejně tak není vhodné, aby byli psi uvázání na řetězu u boudy. Je dobré pro ně v rámci zahrady vybudovat psí kotec a pokud možno i vlastní výběh. Zabrání se tím jejich hrabání a močení v okrasné zahradě, což často vede i k úhynu choulostivých rostlin a keřů. Velikost krytého psího kotce, vyhovujícího běžným plemenům, je cca 6 m2 pro jednoho psa. Při jeho umístění v rámci zahrady uvažujte, zda má vidět na vstup na pozemek, nebo na přilehlou komunikaci, aby svým štěkotem neobtěžoval okolí. Vlastní kotec by měl být svou otevřenou částí orientován na osluněnou stranu, přičemž zadní část kotce by měla být většinu roku, tj. od jara do podzimu, ve stínu. Při návrhu a realizaci psích kotců a výběhů dbejte na to, aby váš pes nemohl utéct a případně ohrožovat sousedy nebo kolemjdoucí.

Zdroj. Jana Maňáková

Foto: Pixabay