14. dubna 2024

Téma: Stavíme dům

Jak stavět (XV)

Způsobů, jak postavit rodinný dům, je několik. Jen na vás bude záležet, jaký zvolíte. Každý způsob má své přednosti i zápory, stejně tak i svá rizika. V závislosti na zvoleném konstrukčním řešení bude ovlivněna i vaše volba, jak stavět.

U montovaných konstrukčních systémů je nutné k výstavbě použít i větší stavební mechanizaci, kterou nemáte k dispozici ani vy, ani menší, i když kvalitně pracující stavební firmy. K takovému způsobu stavby slouží stavební firmy, dodávající montované stavby pouze včetně montáže, aby byly dodrženy všechny technologie a kvalita stavby. Musíte si proto uvědomit, že u takových řešení stavby hrubou stavbu rozhodně nezvládnete sami.

Stavba na klíč

Ta je z hlediska vaší aktivní účasti na stavbě nejméně zatěžující. Vždy je třeba oslovit před zadáním práce více firem, aby vám zpracovaly cenovou nabídku včetně termínů zhotovení a záručních lhůt.

S vybranou stavební firmou uzavřete smlouvu o provedení stavebního díla (rodinného domu). Cena se stanoví dohodou podle stavebního projektu. Tady je výhodou, jak jsme upozorňovali již v kapitole 6., pořízení prováděcího projektu stavby s položkovým rozpočtem.  Smlouva by měla být co nejpřesnější a mělo by v ní být uvedeno, které všechny činnosti bude firma provádět. Navíc by v ní měly být uvedeny i ceny za dlažby, obklady, vodovodní armatury, vnitřní dveře, vestavěný nábytek apod. Často se totiž příčinou rozepří mezi firmou a stavebníkem stávají právě ty stavební prvky, které si vybíráte sami. Musíte si uvědomit, že v položkovém rozpočtu se vždy uvádějí průměrné ceny, a tak například dlažba může být uvedena s průměrnou cenou, ale vy si vyberete dlažbu z dovozu za cenu několikanásobně vyšší. Takové rozdíly v cenách se pak zahrnují do vícenákladů.

Na první pohled je tento způsob výstavby velmi pohodlný a bezpečný. Nese s sebou ale riziko, že pokud se nebude v průběhu stavby pečlivě dohlížet na prováděné práce a na dodržování technologických postupů, nemusí být práce provedeny kvalitně. Přitom kvalitu provedených stavebních prací prověří až čas a běžná lhůta záruky 2 až 5 let je na to příliš krátká.

Stavba dodavatelským způsobem

Pokud chcete mít větší kontrolu nad kvalitou stavby a rozhodnete se ve větší míře spolupracovat na její realizaci, je výhodnější stavět dodavatelským způsobem.

V tomto případě uzavíráte smlouvy s jednotlivými firmami na jednotlivé části stavby (základy, nosné stěny, stropy, krovy, střechy, okna a dveře, rozvody plynu, vody a kanalizace, elektrické energie atd.). Stavbu tak můžete postupně zadávat i velmi malým stavebním firmám, které jsou úžeji specializované a mají menší režijní náklady. Za to budete odměněni nejen nižšími cenami za jednotlivé práce, ale můžete ovlivňovat dobu výstavby podle svých časových i finančních možností.

Asi největší výhodou tohoto způsobu stavby je fakt, že můžete na každou dílčí část stavby oslovit více místních firem a porovnat jejich cenové nabídky.

Nevýhodou je ale vaše nutná intenzivní spolupráce v oblasti přípravy stavby a koordinace postupů. V řadě případů je proto velmi vhodné zajistit si rozšířený stavební dozor. Ten by měl mít vždy vaši důvěru, neboť bude rozhodovat o vašich financích.

Stavba svépomocí

Ještě před rokem 1990 si ten, kdo chtěl postavit rodinný dům, většinou musel postavit dům vlastníma rukama za pomoci příbuzných a přátel či různých řemeslníků. Jistě jste ale slyšeli spoustu příběhů z té doby o zničeném zdraví nebo rozvrácených manželstvích. Jen velmi malému množství lidí tento způsob výstavby neuškodí.

Je potřeba vědět, že po dobu výstavby k vašemu řádnému zaměstnání přibude další, a to velmi fyzicky náročné. A navíc ne všechny práce budete schopni provést sami nebo ve dvou bez další pomoci. Při stavbě jsou také zapotřebí specializované profese (rozvody plynu, elektriky, vody atd.), které mají oprávnění je realizovat.  Je pochopitelné, že stavbě budete muset věnovat veškerý svůj volný čas a dovolené. Nebudete mít možnost se zrekreovat a postupně budete stále více unavení, a to fyzicky i duševně.

Zdá se tedy, že stavba svépomocí má pouze jen zápory. Má ale jeden klad, který v řadě případů všechny zápory převáží. A to je výsledná cena stavby. Vždyť úspora na veškerých nákladech spojených s realizací stavby bývá u svépomocné výstavby odhadována na 30 až 40 %.

Zdroj: Jana Maňáková

Foto: Pixabay