15. června 2024

Téma: Stavíme dům

Co potřebujeme vědět, než začneme stavět (I)

Potřeba bydlet je stále aktuální. Je prioritou především pro mladé lidi. Otázka, zda zvolit bydlení v bytě či rodinném domě, v nájmu nebo v osobním vlastnictví, je zásadní. Pokud se rozhodnete stavět rodinný dům, je nutné důkladně zvážit všechny souvislosti tohoto kroku a vyvarovat se různých chyb a omylů. Vždyť investice do nového bydlení jsou velmi vysoké a zatíží rodinný rozpočet na mnoho let.

Pokusíme se vás tímto labyrintem provést ještě dříve, než padne vaše konečné rozhodnutí. Bylo by dobře, abyste byli schopni vytvořit si vlastní názor na bydlení v rodinném domě a uměli projektantovi formulovat své požadavky na jeho uspořádání, prostě dokázat si pořídit rodinný dům na míru. To není planá fráze ani reklamní slogan, ale jde o vyjádření vašich konkrétních potřeb. V domě byste se měli cítit uvolněně a pohodlně. Pro lepší orientaci budou informace rozděleny do jednotlivých okruhů. Snahou není nutit budoucí stavebníky do konkrétních řešení, ale vysvětlit klady a zápory výstavby.

Proč stavět rodinný dům

Největší rozdíl mezi bydlením v bytovém a rodinném domě je přímý kontakt s přírodou a pro někoho možná i větší izolace od sousedů, zdravější vzduch než v přelidněných městech, jestliže budete stavět mimo ně. A bývá to i jinak: Prostě jste našli místo, kde chcete strávit zbytek života s milovanými po boku.

U správně navrženého rodinného domu je bydlení většinou těsně provázáno s možností pobytu na zahradě. Proto je velmi důležité při návrhu projektu udržet vazbu dům – terasa – zahrada pokud možno bez výškových předělů. Další velmi důležitou podmínkou bydlení v rodinném domě je zajistit to, aby každý z jeho uživatelů měl svůj vlastní „kout“, aby bylo dostatek místa pro návštěvy, a v neposlední řadě vám správně vyprojektovaný prostor rodinného domu může pomoci realizovat různé činnosti a zájmy, ať již k nim budete potřebovat dílnu, pracovnu, místo pro ukládání sportovních potřeb atd.

Zásadní otázkou, kterou bychom si tedy měli položit hned zpočátku, je: Pořídit si malý, nebo velký dům? Velikost domu se samozřejmě bude nejvíce odvíjet od vašich finančních možností. Ale závisí i na velikosti pozemku nebo počtu lidí, kteří v něm budou bydlet, a na jejich aktivitách.

Malý, nebo velký dům?

Nespornou výhodou malého domu jsou samozřejmě nižší stavební i provozní náklady, ale i s jeho údržbou budete mít méně práce. Pokud se obáváte, že byste se však mohli v malém domě cítit stísněně, není to tak docela pravda, protože dobrý projekt může splnit mnohé vaše požadavky. Je dobré si také uvědomit, že vyprojektovat malý dům bývá často složitější. Pokud se pro malý dům rozhodnete, nevyžadujte pak po projektantovi nemožné. Pamatujte, že dům „nafouknout“ nelze a že budete jistě muset od některých svých představ ustoupit.

Velký dům bude nejspíš více splňovat vaše představy o ideálním bydlení. Ale pozor: velký dům rovná se velké finanční náklady jak během stavby, tak i posléze při jeho provozu. Ale i tady platí pravidlo, že dobrý projekt vám nejen splní mnohé vaše požadavky, ale ušetří nemnohé náklady. Vždyť velkým množstvím zbytečných chodeb, hluchých a nevyužitých prostorů nabývá dům na zbytečném objemu a samozřejmě ho výrazně prodražuje.

Kompromisem mezi malým a velkým domem je velká škála řešení, která svou velikostí a funkčností vyhoví vašim představám. Při rozhodování je velmi důležité pohlédnout alespoň trochu do budoucnosti. Vždyť dům by vám měl ideálně sloužit po celý život. Samozřejmě že nemůžete přesně vědět, co všechno bude vaše rodina v budoucnu potřebovat, zda se děti osamostatní a odejdou, nebo naopak přivedou do vašeho domu své partnery. Pokud si ale včas zformulujete různé alternativy, může vám dobrý projekt v případě potřeby pomoci i s eventuálními úpravami za minimální náklady.

Dům ale nestojí ve vzduchoprázdnu. Jeho základy tkví v pozemku. A výběru toho správného se budeme věnovat příště.

Zdroj: Jana Maňáková

Foto: Pixabay