15. června 2024

Téma: Stavíme dům

Jak vybrat správný pozemek (II)

Základem všeho je samozřejmě pozemek. Zdánlivě bychom mohli rozdělit stavebníky na ty šťastnější, co pozemek již mají (např. ho zdědili), a proto ušetří nemalé finance, a pak na ty méně šťastné, kteří pozemek nemají. Slovo zdánlivě je zde použito úmyslně. Někdy je totiž kupodivu výhodnější a levnější koupit pozemek, který bude vyhovovat vašemu konkrétnímu domu, než zdědit pozemek nevhodný. Je třeba také upozornit na to, že již v této fázi rozhodování je vhodné mít alespoň rámcovou představu o svých potřebách, o velikosti a dispozici domu.

Velikost pozemku                                                                                                         

Jak velký pozemek potřebujete pro uvažovaný rodinný dům, je většinou dáno již územním plánem obce či města. Ten vždy obsahuje územní regulativy, které striktně stanovují, jak velkou stavbu můžete na konkrétním pozemku realizovat. Regulativ je dost často dán 30% zastavitelností, to znamená, že na pozemku o velikosti 1000 m2 můžete postavit dům o maximální zastavěné ploše 300 m2. Tyto i další konkrétní podmínky pro výstavbu jsou stanoveny vyhláškou obce k územnímu plánu a získáte je na příslušném stavebním úřadě.

Tvar pozemku

Velmi důležitý je vedle velikosti i tvar pozemku. Zdánlivě ideální pozemek, vyhovující cenou, polohou, velikostí i okolím, bude mít např. trojúhelníkový nebo lichoběžníkový tvar. Může se ale stát, že na takovém pozemku, přes všechny jeho klady, nedokážete svůj budoucí dům umístit. Stavebním zákonem a příslušnými vyhláškami jsou stanoveny např. vzdálenost domu od plotu či vzdálenosti mezi sousedními domy atd. Proto je nutné si včas uvědomit, že regulativy mohou výrazně ovlivnit zastavitelnost vámi vybraného pozemku.

Orientace pozemku

Orientací stavebního pozemku je myšleno to, z které strany vede přístupová a příjezdová cesta. To je velmi důležité, protože to ovlivňuje orientaci domu, a tudíž jeho využitelnost.

Ideální pozemek má přístup ze severní strany. V tomto případě mohou být jižní, východní i západní strana domu orientovány do zeleně vlastní zahrady. Severní strana, která je nejméně osluněná, je využita pro vstup do domu a vjezd do garáže. Nejhodnotnější část zahrady je chráněna domem před pohledy z ulice a je také nejvíce osluněná.

Je pochopitelné, že všechny pozemky nemohou mít ideální severní orientaci. Také domy umístěné na pozemku s východní nebo západní orientací, mohou být navrženy tak, že nedojde k objemovému nárůstu domu, a tedy i navýšení ceny. Jen je třeba počítat s tím, že některé místnosti budou řešené s okny na sever. To ale může být u některých prostorů, např. pracovny, spíš výhodou.

A dostali jsme se k nejméně výhodným pozemkům s přístupem z jihu. To, že průčelí domu je orientováno ke komunikaci, nutí stavebníky k odsunutí domu od komunikace. Tím se zvětšuje délka přístupové i příjezdové cesty k domu. To asi nejvíc pocítíte v zimě při odklízení sněhu. Navíc toto řešení posouvá dům do centra samotného pozemku a ubírá na velikosti zahrady. Ale i to je řešitelné. Jde např. oddělit garáž od domu a umístit ji přímo na kraj pozemku u komunikace. Jen je třeba počítat s tím, že taková řešení navýší náklady. Větší problém u takto orientovaného domu je ale zmenšení využitelnosti nejhodnotnější části pozemku, tedy zahrady. Ta bude vzhledem k orientaci posunuta na osluněnou stranu před dům blíže ke komunikaci.

Zdroj: Jana Maňáková

Foto: Pixabay