23. července 2024

Téma: Stavíme dům

Sklon a osluněnost pozemku (III)

 V minulém díle našeho seriálu jsme psali o velikosti, tvaru a orientaci pozemku. Tentokrát u pozemku ještě zůstaneme a budeme se věnovat jeho sklonu a osluněnosti. I to jsou velmi důležité aspekty, ovlivňující řešení domu.

Pozemky můžeme rozdělit na

  • pozemky rovinné,
  • pozemky ve svahu se sklonem do 20 %,
  • pozemky ve svahu se sklonem více než 20 %.

Pozemky rovinné

Nejvhodnější jsou pochopitelně pozemky rovinné. Takový pozemek s mírným sklonem do 5 % je pro stavbu nejméně omezující a projekt takového domu nevyžaduje tolik zkušeností a důvtipu projektanta. Jen je třeba počítat s tím, že garáž a parkování bude nutné umístit v přízemí domu, nikoli v jeho suterénu. Špatně umístěná garáž (do suterénu), tedy nájezdová rampa do ní, zabírá zbytečně velkou část zahrady a vytváří  velký problém především v zimě s odklízením sněhu a ledu. Při tání sněhu či při deštích pak nastávají problémy s odvodem dešťových vod.

Pozemky ve svahu se sklonem do 20 %

Tyto svahy můžeme považovat za mírné a u stavby domu můžeme počítat s relativně rozumnými stavebními náklady. Je ale třeba si uvědomit, že u takových pozemků je nutné již v projektu uvažovat o dalších ovlivňujících faktorech. Tedy zda jde o osluněné, nebo neosluněné svahy a zda je pozemek pod komunikací, či nad ní.

Osluněné svahy

Pokud je umístěn takový pozemek pod komunikací, je nutné správně řešit vjezd do garáže. Dispozici domu a jeho správné výškové osazení totiž ovlivňují dvě věci. Na straně jedné sklon nájezdové rampy a na straně druhé výškové umístění terasy, která tvoří spojovací článek mezi domem a zahradou.

Méně problémů při řešení domu pak umožňuje pozemek nad komunikací. V tomto případě není složité řešení s vjezdem do garáže, ale je třeba pohlídat, aby obytná terasa byla umístěna ve správné poloze vůči domu i zahradě.

Neosluněné svahy

Pokud pozemek na takovém svahu leží nad komunikací, je lepší umístit garáž do suterénu. Pak lze navrhnout přístup na osluněnou část zahrady přes obytnou terasu. Složitější je ale řešení hlavního vstupu do domu, kdy je často třeba využít pro vstup mezipatro. U pozemku pod komunikací je situace méně příznivá. Problémem tu není umístění garáže do přízemí domu, nýbrž vhodné řešení obytné terasy. Ta totiž, aby byla osluněná, se dostává pod komunikaci a je méně chráněna před pohledy z ní.

Pozemky ve svahu se sklonem přes 20 %

Tyto pozemky vyžadují vždy individuální řešení, které vychází ze sklonu, osluněnosti a orientace ke světovým stranám.

Osluněné svahy

Kladem takových pozemků je možnost využít energeticky úsporná řešení. Pokud leží pod komunikací, je třeba řešit vjezd do garáže a vstup do domu v horním podlaží z neosluněné strany. Vstup na terasu a zahradu je pak řešen ze spodního obytného podlaží. V případě velmi prudkých svahů je většinou třeba řešit garáž samostatně přímo u komunikace.

Pokud je pozemek nad komunikací, je řešení domu velmi obtížné. Garáž musí být co nejblíže komunikace. Dům pak musí být od ní umístěn dál, aby mohla být využita osluněná část zahrady, takže vstup do domu bude pravděpodobně ze stejné strany jako obytná terasa. Tím pádem bude ale nutné překonat při vstupu větší vzdálenost i výškový rozdíl od komunikace.

Neosluněné svahy

Takové pozemky jsou pro stavbu domu nejméně vhodné. Pro představu je třeba si uvědomit,  že na takových svazích se v zimě lyžuje a sníh zde vydrží dlouho do jara. Vždy je proto nutné se ještě před koupí takového pozemku poradit s odborníkem. Ten posoudí, zda je takový pozemek osluněn minimálně dle platných norem, jestli stavba neovlivní stávající stavby v okolí z hlediska osluněnosti atd. Na tom totiž závisí, zda dostaneme stavební povolení či nikoli.

Dům na pozemku pod komunikací má vždy problémy s dispozicí. Vždy je nutné navrhnout dům se suterénem, většinou oddělit garáž od domu. Navíc narůstá neosluněná plocha fasády i celkový objem domu. To vše stavbu značně prodraží. Na obytnou terasu je příliš vidět z komunikace nad ní a jakákoli pohledová zábrana (zeleň, garáž atd.) terasu zastíní, a tudíž znehodnotí.

O něco snadněji řešitelný je dům nad komunikací. Přesto větší neosluněná plocha fasády, bydlení ve vyšších podlažích, nutné podsklepení (suterén) atd. dům samozřejmě prodražují.

Zdroj: Jana Maňáková

Foto: Pixabay