29. května 2024

Téma: SVJ – převod jednotky dle nového občanského zákoníku

Jak jsme již uváděli v článku Při převodu nemovité věci si nechte připravit kvalitní smluvní dokumentaci, měl by se kupující při koupi nemovitosti zaměřit i na právní stav nemovitosti.

Kupující by si měl ověřit na katastru nemovitostí, zda na prodávané nemovitosti nevázne žádné zástavní právo, předkupní právo, věcné břemeno, exekuce anebo jiné právo, které by mohlo omezit kupujícího s nakládáním s nemovitostí.

Členství ve společenství vlastníků jednotek je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky, jak ji vymezuje občanský zákoník. Zájemce o koupi jednotky v domě, kde existuje společenství vlastníků jednotek, by si měl být vědom, že za dluhy společenství vlastníků jednotek ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech celým svým majetkem.

Plánujete koupi bytu a nevíte, zda zakoupit byt v domě, kde existuje společenství vlastníků jednotek, nebo družstevní podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu? Přečtěte si článek o rozdílech mezi společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvem, který naleznete v červencovém speciálu na téma Vlastnictví zavazuje v článku s názvem Pozor na rozdíly mezi společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvem.

Na vlastníka jednotky v SVJ se vztahují nejen zákonná ustanovení o bytovém spoluvlastnictví podle občanského zákoníku, ale též další práva a povinnosti spojená s členstvím ve společenství vlastníků jednotek. Zájemce by se proto měl před koupí důkladně seznámit se stanovami společenství vlastníků jednotek, jejichž nezbytnou náležitostí je též vymezení práv a povinností členů společenství vlastníků jednotek. Rovněž lze zájemci o koupi jednotky doporučit seznámit se s hospodařením společenství vlastníků jednotek, zejména se schváleným rozpočtem a výší případných příspěvků a plateb, které bude nutné hradit po nabytí jednotky.

Občanský zákoník stanovuje, že převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy, související se správou domu a pozemku, přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě, že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu. Z hlediska právní jistoty lze doporučit pamatovat na otázku dluhů i při sepisování samotné smlouvy o převodu jednotky.

K tématu převodu jednotky ve společenství vlastníků jednotek doporučujeme přečíst článek Výkladové stanovisko k problematice bytového spoluvlastnictví, vztahující se k přechodným ustanovením občanského zákoníku z hlediska převodu jednotky vzniklé před účinností nového občanského zákoníku.

Převod jednotky může být spjat s řadou právních úskalí. Pro minimalizaci možných rizik spojených s převodem jednotky proto doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc advokáta.

Poznámka: Dle nového občanského zákoníku zahrnuje jednotka byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay