3. června 2023

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Dlužníci v SVJ – vymáhání neuhrazených záloh (VII)

V rámci fungování společenství vlastníků dle ustanovení § 1194–1222 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník) nastávají situace, kdy jeden člen společenství nehradí řádně platby spojené s užíváním jednotky. V souladu s ustanovením § 1200 odst. 2 písm. f občanského zákoníku musí každé společenství vlastníků určit pravidla pro správu domu a společných prostor. Nedílnou částí takových pravidel bude také určení výše poplatku pro správu domu a záloh na platby. Nad tuto povinnou náležitost je doporučeno, aby každé společenství mělo ve svých stanovách způsob vymáhání neuhrazených záloh. Tímto krokem se totiž značně zefektivní celý proces vymáhání dlužné platby.

Prvním právním úkonem následujícím po slovních upomínkách by mělo být sepsání předžalobní výzvy. Ta je zmíněná v ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, (dále jen „OSŘ“). V mnoha případech totiž dlužníka přesvědčí o nutnosti zaplatit neuhrazené zálohy. Předžalobní výzva je ale rovněž důležitá pro následné případné hrazení nákladů řízení. Pokud totiž spor vyhraje společenství vlastníků jako žalobce, pak musí dlužník hradit mimo dluhu i náhrady nákladů řízení či případného právního zastoupení. Dále bude muset hradit i úroky z prodlení z dlužné částky.

Pokud dlužník neuhradí zálohové platby ani po odeslání předžalobní výzvy, je na místě podat žalobu na plnění či návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Společenství vlastníků následně při podání výše uvedených návrhů bude muset prokázat v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 OSŘ právní důvod vzniku dluhu žalovaného, tedy například přiložit část stanov společenství, které upravují povinné platby. Pro zlepšení postavení společenství lze také navrhnout, aby dlužník uznal svůj dluh. Jeho náležitosti upravuje občanský zákoník v ustanovení § 2053 a § 2054. Díky uznání dluhu se obrací důkazní břemeno a vzniká vyvratitelná právní domněnka, že dluh trvá. Pokud v řízení soud nazná, že je nárok společenství vlastníků oprávněný, rozhodně o povinnosti zaplatit dlužnou částku.

Rozsudek či vydaný elektronický platební rozkaz má zásadní význam. Stanovuje hlavně dlužníkovi povinnost zaplatit dluh. Rovněž po nabytí právní moci a vykonatelnosti předmětného rozsudku či vydaného elektronického platebního rozkazu může společenství vlastníků přistoupit k vymáhání dlužné částky skrz exekuční řízení. Pro něj je třeba mít platný exekuční titul, jímž je například rozsudek soudu s doložkou právní moci a vykonatelnosti. V takovém případě podá společenství vlastníků návrh na zahájení exekučního řízení dle ustanovení § 35 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, (dále jen „exekuční řád“). Následně může být dlužná částka vymožena exekutorem.

Nejkrajnější možností obrany proti neplatiči je prodej jednotky dlužníka. V souladu s ustanovením § 1184 odst. 1 občanského zákoníku může soud na návrh osoby odpovědné za správu domu nařídit prodej jednotky dlužníka. Aby se tak stalo, musí být dlužník na tuto možnost upozorněn a vyzván k úhradě dluhu. Výzva k úhradě dle předmětného ustanovení nesmí být kratší než 30 dnů. K podání takového návrhu však musí vyslovit souhlas většina vlastníků jednotek ve společenství. Z ceny prodané jednotky se následně uspokojí společenství vlastníků.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix