22. července 2024

Téma: Tepelná čerpadla

Typy tepelných čerpadel (II)

První tepelná čerpadla sbírala tepelnou energii ze země – z hlubinných vrtů, třeba i 100 m hlubokých, nebo z plochy kolem budovy, z nezámrzné hloubky, kam se kladlo potrubí, ve kterém cirkulovala nemrznoucí směs ochlazená v tepelném čerpadle. Ta se pak ohřívala okolní zeminou, ze které odnímané teplo přenášela do tepelného čerpadla. Stačilo jen pár teplotních stupňů, aby ze začalo v tepelném čerpadle přivedeným teplem odpařovat ve výměníku, který se nazývá podle toho „výparník“, kapalné chladivo, a vzniklý plyn se nasál do kompresoru, kde se po jeho prudkém stlačení zvýšila podstatně jeho teplota natolik, aby v druhém výměníku, který se nazývá „kondenzátor“, předával tepelnou energii již topné vodě, kterou se předávalo do topného okruhu, a odtud již do radiátorů nebo jiných teplovodních systémů, třeba podlahových apod. Vypadá to sice při čtení dost složitě, ale ve skutečnosti to není tak komplikované, jak by se mohlo zdát.

Podstatné však je, že jsme ze země odebrali teplo, které buď u vrtů pochází ze zemského jádra, nebo u plošně uloženého potrubí se využívá slunečného záření, které ohřívá zemský povrch, a tepelná energie se v něm přes léto akumuluje a my ji v topném období odčerpáváme pro vytápění. Tím dostaneme tepelnou energii ze země do vytápěných prostor, prostřednictvím tepelného čerpadla a teplovodního systému, což je náš zájem. Teplo jsme především „přečerpali“ z vnějšího prostředí do vnitřního prostředí, a proto hovoříme o principu tepelného čerpadla systém země-voda.

Jedny z prvních tepelných čerpadel, která se začala v roce 1990 u nás sériově instalovat, měla pro lepší přenos tepla měděnou trubku, ve které nebyla nemrznoucí směs, ale přímo chladivo. Tento systém se nazývá „s přímým odpařováním“.

První tepelná čerpadla byla určena pro rodinné domy a se systémy země-voda, a to s přímým odpařováním nebo s plastovými trubkami a nemrznoucí směsí. Dodatečně se instalovala tato tepelná čerpadla i ve velkých budovách, a to až do roku 2000, kdy se u nás objevila první tepelná čerpadla využívající tepelnou energii ze vzduchu. Označují se jako systém vzduch-voda. O těchto tepelných čerpadlech bude pojednání v samostatné části.

Zdroj: ČKAIT

FOTO: Pixabay