30. května 2024

Téma: Tepelná čerpadla

Jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se (VI)

Jaké systémy tepelných čerpadel existují, odkud berou tepelnou energii, kterou potom „přečerpají“ do topného systému, bylo vysvětleno v předcházejících kapitolách.

Nutno připustit, že na trhu je značné množství tepelných čerpadel od různých výrobců, s různými výkony a v různých provedeních. Samozřejmě se nabízená tepelná čerpadla od sebe liší v parametrech, kvalitě, materiálovém provedení, úrovní emisí hluku, použitými chladivy a třeba i životností nebo barevným provedením.

Jak se v nepřeberné nabídce tepelných čerpadel vyznat? Toť otázka.

Samozřejmě každý obchodník bude tvrdit, že to, co nabízí je výborné, jenže:

Zájemce, který není z oboru, se v nabízených tepelných čerpadlech prakticky nemá možnost vyznat a musí věřit tomu, co je napsáno v prospektu nebo na internetu. Obecně je známo, že papír a internet „snese“ všechno. Takže jak z toho ven.

S vědomím toho, že pro zájemce o tepelná čerpadla je problém se v nabídce vyznat, bylo potřeba vytvořit způsob, který by rozlišoval tepelná čerpadla kvalitní a ty „ostatní“. Proto byl v EU zaveden systém, kterým se prokazatelně kvalitním výrobkům, po provedených testech, v některé akreditované evropské zkušebně tepelných čerpadel, může přidělit mezinárodně uznávaná značka kvality EHPA. Tento systém byl přijat i v ČR a od roku 2009 se tato prestižní značka přiděluje tepelným čerpadlům, která splňují předepsaná kritéria.

Obdobně je přidělována tepelným čerpadlům dobrovolná evropská značka kvality KEYMARK, která prokazuje shodu s evropskými standardy. Je ve vlastnictví evropských normalizačních organizací a je vydávána oprávněnými certifikačními orgány. Je zavedena pro všechna tepelná čerpadla, kombinovaná tepelná čerpadla a ohřívače teplé vody.

(Grafiku obou značek najdete zde) 

Značka je založena na nezávislých testech třetích stran a je ve vlastnictví Evropské komise pro normalizaci. Certifikáty jsou udělovány nezávislými certifikačními orgány výrobkům splňujícím všechny požadavky podporující kvalitu tepelných čerpadel na evropském trhu o roku 2015.

Zde je odpověď na otázku, jak poznat kvalitní tepelné čerpadlo. Pokud má tepelné čerpadlo konkrétního typu přidělenu jednu z výše uvedených značek, pak si může být zájemce jist, že nabízený výrobek je prokazatelně kvalitní, což dokládá výrobce nebo dovozce příslušnými certifikáty s uvedenou platností, která je na nich vyznačena.

Mimo tepelná čerpadla, která mají přidělenu některou z výše uvedených značek kvality, je na našem trhu velké množství takových, která značky kvality přiděleny nemají.

Nebylo by správné považovat tyto výrobky za špatné nebo nekvalitní, ale vzhledem k tomu, že nebyly jejich parametry ověřeny v nezávislých zkušebnách, není jistota v tom, jaká vlastně jsou. Může se stát, že v prospektech nebo na internetu budou uvedeny zajímavé údaje o výrobcích, ale pokud nejsou ověřeny, pak to může být, jak říká jedno naše české přísloví, že se nabízí „zajíc v pytli“.

Někdy je také možno se setkat s výrobky, u kterých prodávající deklaruje, že výrobky mají přidělenu některou z výše uvedených značek kvality, ale ve skutečnosti ji má třeba pouze jen jeden, ale ostatní je z nějakých důvodů nemají. To se už u nás také stalo, a proto je rozumné požadovat předložení platného certifikátu na vybraný typ, pro jistotu. Pak můžete být klidní, že jste vybrali dobře.

Spousta zájemců o tepelná čerpadla rozesílají poptávky na různé dodavatele nalezené na internetu, nebo se s nimi setkávají na výstavách a hlavním co je zajímá, je cena. Je to přirozené, ale ne správné. Předně by se měli zajímat o to, co si vlastně chtějí pořídit, aby mělo výborné parametry, které zajistí energeticky úsporný a tichý provoz. U výrobků se značkou kvality je to samozřejmost, u těch levných bez značky kvality se pak může takový výběr prodražit, buď málo ekonomickým provozem, nebo krátkou životností.

Moc bychom všem přáli, aby na našem trhu byla jen a jen kvalitní tepelná čerpadla, ale to asi bude ještě nějakou dobu trvat, než se trh vyčistí a budou požadovány jen kvalitní výrobky. Proto bylo potřeba odpovědět na otázku: „Jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se“.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay