20. dubna 2024

Téma: Úvěry ze stavebního spoření

Stavební spoření bylo zavedeno zákonem o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření s cílem podnítit obyvatele k řešení bytové otázky. Stavební spoření se uzavírá na určitou cílovou částku – obvykle po naspoření 40–50 % z cílové částky může klient využít k financování bydlení úvěru od stavební spořitelny. Pro případy čerpání úvěru dříve je možno využít tzv. překlenovací úvěr.

Podmínky pro přidělení cílové částky

Žadateli vzniká nárok na úvěr za těchto podmínek:

·         minimální doba spoření alespoň 24 měsíců,

·         minimální uspořená částka, která se odvozuje z cílové částky, je obvykle stanovena v rozmezí 40–50 %,

·         výše hodnoticího parametru musí dosáhnout limitu stanoveného stavební spořitelnou.

Řádný úvěr ze stavebního spoření

Po splnění výše stanovených podmínek může klient požádat o úvěr ze stavebního spoření, který je nízko úročen a výše úroku je stejná po celou dobu splácení. Výhodou řádného úvěru ze stavebního spoření je možnost kdykoliv splatit zbývající část dluhu bez sankce, jsou možné i mimořádné splátky. Další výhodou tohoto úvěru pak je, že i u poměrně vysokých částek není vyžadováno zajištění úvěru nemovitostí. V některých případech u vyšších částek je vyžadováno životní pojištění.

Z hlediska optimálního využití stavebního spoření a jeho státní podpory je vhodné uzavřít více smluv v rodině najednou – na rodiče, děti, případně prarodiče, a získat tak dostatečně vysoký úvěr.

Překlenovací úvěr (meziúvěr)

Stavební spořitelny nabízejí řešení i klientům, kteří dosud nespořili, nebo na řádný úvěr ze stavebního spoření ještě nemají nárok. Řešením je překlenovací úvěr, kdy klient získá peníze ihned, musí však několik let takzvaně dospořovat. Měsíčně platí stavební spořitelně jen úroky z vypůjčené částky a kromě toho spoří na svůj účet stavebního spoření tak dlouho, dokud nedosáhne na řádný úvěr. Platby na spoření jsou úročeny běžnou úrokovou sazbou a je z nich klientovi přiznávána státní podpora.

Překlenovací úvěry jsou dnes konstruovány tak, aby měsíční splátky byly únosné i v případě vysokých úvěrů. Zachovávají také poměrně velkou míru svobody splácení, mimořádné splátky na účet stavebního spoření jsou většinou možné. O jednorázové splacení je třeba požádat s předstihem, podmínky se u jednotlivých spořitelen liší. Úvěr lze splatit až po obdržení stanoviska stavební spořitelny.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay