5. června 2023

Téma: Úvod do problematiky ukončení nájmu bytu

V následujících třech článcích se pokusíme nastínit tuto rozsáhlou oblast k lepší znalosti práv a povinností v nájemních vztazích.

Nájem bytu může obecně zaniknout:

·         uplynutím sjednané doby nájmu bytu,

·         dohodou nájemce a pronajímatele,

·         odstoupením od nájemní smlouvy a výpovědí nájmu bytu.

Pokud je nájem bytu sjednaný na dobu určitou, může nájemce dle občanského zákoníku vypovědět nájem bytu pouze v případě, že se změní okolnosti, z nichž smluvní strany při vzniku závazku z nájemní smlouvy zřejmě vycházely, a to do takové míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu bytu pokračoval. Jedná se o podstatnou změnu oproti předchozí právní úpravě, kdy nájemce mohl vypovědět nájem bytu sjednaný na dobu určitou bez uvedení důvodu. Podmínky pro učinění výpovědi z nájmu bytu nájemcem budou tak splněny například za situace, kdy nájemce získá práci ve vzdáleném městě, do kterého nebude moci dojíždět z nájemního bytu. Nájemci lze tak doporučit, aby si sjednal s pronajímatelem důvody pro výpověď z nájmu bytu pronajatého na dobu určitou odchylně od zákonné úpravy, např. uvedením možnosti výpovědi bez uvedení důvodu.

V rámci ukončení nájmu bytu sjednaného na dobu určitou stanovuje občanský zákoník taktéž ustanovení k ochraně nájemce, kdy se pronajímatel chová pasivně při skončení nájmu bytu a nevyzve nájemce k opuštění bytu. Občanský zákoník konkrétně vymezuje, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a pronajímatel písemně nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše však na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si pronajímatel a nájemce něco jiného.

Dohoda o skončení nájmu bytu mezi pronajímatelem a nájemcem je praktické a smírné řešení ukončení nájmu bytu. Lze doporučit, aby dohoda o skončení nájmu bytu obsahovala ujednání o vypořádání vzájemných pohledávek. Dohoda o skončení nájmu bytu vyžaduje písemnou formu.

K výpovědi nájmu bytu lze obecně stanovit, že výpověď vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé smluvní straně, přičemž výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, kdy výpověď došla druhé smluvní straně.

Pokud učiní výpověď z nájmu bytu pronajímatel, pak je povinen nájemce poučit o jeho právu vznést proti výpovědi námitky, včetně uplatnění práva na přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, bez uvedeného poučení se výpověď považuje za neplatnou. Občanský zákoník avšak podrobněji neupravuje námitky nájemce z hlediska jejich obsahu a dalšího postupu pronajímatele při jejich uplatnění. Z hlediska soudního přezkumu výpovědi nájmu bytu je nájemce oprávněn podat příslušný návrh k přezkumu oprávněnosti výpovědi do dvou měsíců ode dne, kdy došlo nájemci výpověď z nájmu bytu.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix