18. června 2024

Téma: Větrání je nedílná součást kvalitního domu

Čerstvý vzduch je pro zdravý život nepostradatelný. A to nejenom venku, ale i v interiéru, kde trávíme většinu času.

V nevětraných místnostech se hromadí páry a zplodiny dýchání, což vede k únavě, bolestem hlavy a celkové nepohodě. Zabezpečit větrání v pravidelných intervalech však není jednoduché. Pro udržení dostatečné kvality vzduchu v místnosti by se mělo větrat každé dvě hodiny po dobu 3 až 5 minut (i v noci!), ideálně dokořán otevřenými okny.

Nikdo však nechce zbytečně přivádět chlad do teplých místností, a tak se hlavně v zimě a v noci větrá mnohem méně, než je potřebné. Výsledkem je zvyšování koncentrace škodlivin, relativní vlhkosti, nebo dokonce i růst plísní a poškození konstrukcí.

Je zbytečné pouštět při větrání okny teplo ven, když jej lze zpětně využít. V pasivním domě se o přísun čerstvého vzduchu, při současném využití tepla z odváděného vzduchu, stará větrací jednotka se zpětným ziskem tepla neboli rekuperací. Ta větrá přesně v potřebném množství, bez průvanu a hluku. Koncepce větrání v pasivním domě je jednoduchá – ohřátý čerstvý vzduch je přiváděn do pobytových místností, prochází přes chodby, které současně provětrává, a je odtahován z míst s produkcí pachů nebo vlhkosti, jako jsou kuchyň, WC nebo koupelna  Vzduch pak prochází rekuperačním výměníkem, čímž se zpátky do čerstvého vzduchu vrací cenné teplo. Rozvody pro přívod a odtah jsou vedeny nejčastěji pod stropem v podhledu, případně v podlaze. Jediné, co uživatel domu vidí, je vyústka nade dveřmi nebo v podlaze, kterou výrobci nabízejí v mnoha designových provedeních.

Ztráty tepla jsou při standardním větrání okny tak veliké, že bez rekuperace by pasivní dům zdaleka nedosahoval potřebných parametrů a stěží i hodnot pro nízkoenergetický dům. Požadavkem je proto účinnost zpětného zisku tepla větracích jednotek minimálně 75 %. Nejlepší jednotky na trhu dnes přesahují účinnost i 90 %. Venkovní vzduch se jednoduše ohřívá na téměř pokojovou teplotu a nevznikají tak nepříjemné teplotní rozdíly v místnostech.

Výhody řízeného větrání s rekuperací tepla:

  • odvod škodlivin a pachů,
  • neustále čerstvý vzduch bez překračování koncentrace CO2 1500 ppm,
  • kontinuální odvod vlhkosti – ochrana proti plísním,
  • vysoký komfort – teplý vzduch bez průvanu,
  • filtrace – vzduch bez znečištění prachem, alt. i pyly,
  • bez hlukového zatížení – větrání se zavřenými okny,
  • úspora energie 75 % až 90 %.

Vzhledem k zásadnímu vlivu vnitřního mikroklimatu na zdraví a kvalitu života obyvatel je třeba se touto oblastí důsledně zabývat. V pasivním domě díky řízenému větrání dýcháte čerstvý vzduch neustále. Uživatelé pasivních domů si řízené větrání často chválí jako nejlepší volbu v celém projektu. Cena systému pro rodinný dům se může pohybovat okolo 150 tisíc korun, pro bytový dům asi 50 tisíc korun na byt, což je akceptovatelná cena za zdravé a komfortní vnitřní prostředí.

Zdroj: Ing. Libor Hrubý, odborný poradce Centra pasivního domu

Foto: Pixabay