9. června 2023

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Malé domovní čistírny odpadních vod (VII)

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2019 uvádí, že v domech napojených na kanalizaci žije 9,12 mil. obyvatel České republiky, to je 85,5 % z celkového počtu obyvatel. U zbylé části obyvatel jsou odpadní vody zneškodňovány individuálně. Podle platných právních předpisů se tím rozumí jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních po požadovaném předčištění nebo jejich akumulace s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. Explicitní doporučení pro znovuvyužití odpadních vod předčištěných na odpovídající kvalitu podle účelu využití vodní zákon neuvádí, ačkoliv se jedná o v budoucnu pravděpodobně nepostradatelný zdroj vod v souvislosti se změnou klimatu.

Mezi individuální, decentrální systémy zneškodňování odpadních vod náleží vyjma zmíněných žump i další zařízení, např. domovní čistírny odpadních vod, septiky s dočištěním zemním, pískovým či biologickým filtrem, kořenovou čistírnou odpadních vod atd. Postupně se prosazují i nové přístupy, např. DEcentralised SAnitation and Reuse – technologie s dělením jednotlivých druhů odpadních vod a následným získáváním zdrojů z nich (zejména dusíku a fosforu, energie a vody).

Pravděpodobněji nejčastěji jsou využívány domovní čistírny odpadních vod z důvodů relativně nižší investice i malého záboru pozemku. Funkce DČOV je založena na aerobně biologických procesech s využitím bakterií. Bez těchto organismů není zařízení schopné odpadní vody čistit, a v případě jejich odumření funguje pouze jako výrazně poddimenzovaný septik.

Pro zajištění funkčnosti DČOV nelze již při výběru konkrétního typu podcenit charakteristiky malého zdroje odpadních vod. Může docházet k nárazovému hydraulickému zatížení, např. vlivem praní velkého prádla po dovolené v souběhu s opakovaným použitím myčky, nebo nemusí být zaručený kontinuální nátok odpadních vod, např. v průběhu dlouhotrvající dovolené. Mohou být používána velká množství desinfekčních prostředků na bázi chlóru, nárazově a v souběhu opakovaně v krátkém intervalu používána pračka a myčka s vysokým množstvím saponátů a tenzidů, nárazově vypouštěno větší množství tuků a olejů, vypouštěny vody z kondenzačních kotlů či napojeny drtiče kuchyňského odpadu, kdy veškeré tyto aktivity a skutečnosti negativně ovlivňují činnost bakterií, a tím i funkčnost DČOV.

I z těchto důvodů je nezbytné nepodcenit výběr vhodné DČOV. Nerozhodovat se pouze na základě výše pořizovacích nákladů, ale zohlednit i provozní náklady a komfort uživatele při obsluze a údržbě zařízení. V žádném případě není DČOV bezobslužným a bezúdržbovým zařízením, jak je některými výrobci tvrzeno. Ani DČOV by již dnes neměla být ovládána manuálně, ručním nastavováním ventilů, ale pomocí řídicí jednotky, ideálně i s přenosem poruchových stavů a provozních dat. Nepostradatelný je dostatečný vyrovnávací objem na přítoku a samostatný kalový objem pro přebytečný kal. Zajištění bezproblémového provozu DČOV však, i při sebelepší technologii, bude záviset také na chování uživatelů. Některé látky, které do kanalizace nepatří a mohou být problematické ve stokové síti a na centrální komunální čistírně odpadních vod, mohou být pro DČOV fatální. V případě využívání předčištěných odpadních vod na zálivku vegetace je vhodné vybavit DČOV i dalšími zařízeními pro zajištění kvality vody na odtoku, např. pískovým filtrem a UV lampou. Předčištěnou odpadní vodu lze recyklovat na vodu užitkovou, stejně jako využít přebytečný kal při odpovídajícím zabezpečení a kompostování jako zdroj organické hmoty s obsahem živin.

Podle Národního plánu povodí se uvádí v rámcových cílech vodohospodářských služeb v okruhu rozvoje a obnovy vodohospodářské infrastruktury, že se má zajistit rozvoj vodovodů a kanalizací s akcentem na malé obce, avšak pouze tam, kde je to technicky a ekonomicky vhodné. Tam, kde se prokáže nevýhodnost centrálního systému má být podporován decentrální systém čištění odpadních vod. Obdobné doporučení je i v okruhu uplatňování principu návratnosti nákladů vodohospodářských služeb. Individuální zneškodňování odpadních vod bude i nadále aktuální vč. souvisejících výhod a nevýhod, a zároveň také z pohledu každého uživatele ve smyslu zdroj či odpad.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay

what is nugget porn vaness del rio porn xnxxteen.work riley reid full video scarlet chase leaked onlyfans, huge tits in a bikini belle delphine onlyfans keak xnnx.work sexy milf in lingere hot porn h d, p o r n 300 black with big booty teenporn.work lhana rhoades only fans how to masturbate video for men
gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix