24. dubna 2024

Téma: Výběr způsobu financování bydlení

Většinou nestačí stávající hotovost a je třeba použít úvěr. Volba vhodné formy financování bydlení dlouhodobě ovlivní váš život, a proto je tomuto rozhodnutí třeba věnovat potřebnou pozornost.

Základní zdroje financování:

·         vlastní zdroje (úspory, hotovost, účty, pomoc rodiny),

·         hypoteční úvěry,

·         stavební spoření – úvěr nebo překlenovací úvěr,

·         půjčky na bydlení pro mladé od státu (SFRB), Nová zelená úsporám, nízkoenergetické domy, kotlíkové dotace,

·         ostatní zdroje.

Základními finanční produkty, kterými lze financovat bydlení nad rámec vlastních zdrojů, jsou hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření a dále doplňkové formy včetně různých forem státních podpor. Tyto základní produkty se od sebe liší svou konstrukcí. V některých případech je výhodnější využít hypotéku, v jiných úvěr ze stavebního spoření, někdy je třeba kombinovat oba produkty dohromady.

Na českém trhu působí desítky bank a pět stavebních spořitelen. Běžný klient si může vybrat z více než 50 bankovních produktů. V nabídce není jednoduché se orientovat a je vhodné využít služeb zkušeného finančního poradce.

Nelze jednoznačně určit, zda jsou výhodnější půjčky od bank (hypoteční úvěry) či od stavebních spořitelen. Záleží na individuálních podmínkách žadatele a bez porovnání propočtů konkrétní hypotéky nebo konkrétního úvěru ze stavebního spoření nelze rozhodnout, který produkt je výhodnější. Také kalkulace nákladů na půjčku je důležitá z důvodu odlišných konstrukcí úvěrů. Musíme zde vycházet z celkové výše úvěru, finančních možností splácení a celkové délky splácení. Hypotéka má přísnější režim, pevnou dobu fixace, u úvěru ze stavebního spoření je možné rychlejší splácení.

Současná situace na trhu hypotečních úvěrů je pro klienty příznivá a úrokové sazby se pohybují na dlouhodobě nejnižších hodnotách.

Obecně můžeme říci, že úvěry od spořitelen jsou vhodnější pro koupi družstevních bytů a financování menších oprav bytů a domů. U novostaveb domů záleží především na způsobu a možnostech čerpání úvěru.

Výše úvěrů ze stavebního spoření zpravidla začíná na desítkách tisíc, nejnižší částky poskytnuté hypotékou jsou většinou v řádu stovek tisíc. V tomto ohledu se oba produkty vhodně doplňují, avšak nelze zjednodušeně tvrdit, že stavební spoření je určeno jen pro půjčky nižších částek. Oba produkty jsou velmi pružné a nabízejí mnoho kombinací.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay