5. června 2023

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace (V)

Vztah klienta (stavebníka, objednatele) a projektanta (zhotovitele čili autora projektové dokumentace) by měl být podle občanského zákoníku upraven smluvně (zákon č. 89/2012 Sb., dále ObčZ). Občanský zákoník vedle obecných smluvních podmínek podrobně upravuje tzv. základní smluvní typy, mezi které patří smlouva o dílo. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (ObčZ § 2586). Projektová dokumentace je dílem s nehmotným výsledkem (viz ObčZ § 2631 – 2635).

Projektant musí splňovat požadavek na autorizaci v příslušném oboru autorizace; v případě staveb pro bydlení je to obor pozemní stavby.

Uzavření smlouvy by měla předcházet finanční rozvaha stavebníka, její výsledek by měl konzultovat s projektantem. Stavebník by měl vzít v úvahu podmínky a dosažitelnost některého z aktuálních dotačních programů, většinou vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí nebo Státním fondem pro podporu investic. Vedle obecné představy o vzhledu a velikosti stavby, případně o stavebních úpravách dokončené stavby, by měl stavebník předat projektantovi seznam svých technických, provozních a jiných požadavků, které se stanou součástí smlouvy. Opět je třeba s projektantem konzultovat jejich reálnost, proveditelnost, vyvolané náklady; vzít také v potaz doporučení projektanta. Mnohdy vyšší finanční náklad na stavbu se promítne do nižších provozních nákladů a naopak.

Smlouvy ve stavebnictví, pokud obsahují všechny technické a další detaily a požadavky, bývají velmi rozsáhlé. Aby mohla být smlouva o dílo stručná a obsahovala jen základní náležitosti podle občanského zákoníku, je možné použít odvolání na jiné obvyklé dokumenty, kterými jsou:

Smluvní (obchodní) podmínky: Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Při uzavření smlouvy mezi podnikateli lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi. (ObčZ § 1751).

Platné technické normy (ČSN, ČSN EN nebo ČSN EN ISO): Ke smlouvě nelze přiložit jejich text, je chráněn podle pravidel a zásad CEN (Evropský výbor pro normalizaci). Nedoporučujeme vkládat do smlouvy obecný požadavek typu „dílo bude provedeno podle platných technických norem“, ale technické normy nebo jejich části uvádět konkrétně a jmenovitě. Např. při přebírání evropských norem jsou po určitou dobu platné jak národní normy určené ke zrušení, tak přebírané nové evropské normy, které si mohou vzájemně odporovat.

Jiné vhodné a důvěryhodné dokumenty, např. Technické standardy ČKAIT, Metodické a jiné pomůcky systému PROFESIS ČKAIT, technická pravidla, pravidla správné praxe vydávané nevládními organizacemi ve stavebnictví (Cech pro zateplování budov, Hospodářská komora a další).

Na jednotlivé úrovně projektové dokumentace (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektová dokumentace pro ohlášení stavby, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace stavby k posouzení autorizovaným inspektorem, projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby aj.). doporučujeme pohlížet jako na samostatné zakázky se samostatným smluvním ujednáním. V případě zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (či jiné dokumentace na této úrovni) by měla být uzavírána samostatná smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a související výkony. Těmito souvisejícími výkony jsou obstarávací služby (také nazývané inženýrská činnost ve výstavbě) a výkon autorského dozoru projektanta – autora této projektové dokumentace.

V případě, kde to stanoví stavební zákon, je stavebník povinen zajistit provádění autorského dozoru projektanta. „U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel a jejíž projektovou dokumentaci zpracovala autorizovaná osoba, je povinností stavebníka zajistit autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.“ (platný stavební zákon, § 152). Sjednání autorského dozoru projektanta lze jen doporučit i u staveb financovaných z privátních zdrojů jako záruku vyvarování se případných následných problémů.

Zdroj: ČKAIT

FOTO: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix