3. června 2023

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Technický dozor stavebníka (VIII)

Mezi základními pojmy definuje stavební zákon jen stavební dozor (dozor nad prováděním stavby svépomocí), technický dozor stavebníka tu definován není. V § 152 ukládá stavební zákon povinnost stavebníkovi zajistit u staveb financovaných z veřejných rozpočtů, které provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou k výkonu vybraných činností podle autorizačního zákona. Opět platí, že se musí jednat o autorizaci v příslušném oboru, tj. u staveb pro bydlení to je autorizace v oboru pozemní stavby. Stavební zákon dále zmiňuje technický dozor stavebníka v souvislosti se zápisem do stavebního deníku. Zápisy do stavebního deníku je mj. oprávněna provádět osoba, která vykonává na stavbě technický dozor stavebníka. Na výkon činnosti technického dozoru nejsou v současné době kladeny další podrobnější právní požadavky.

Účast technického dozoru stavebníka na provádění stavby vyžadují také některé dotační programy, např. program Státního fondu životního prostředí Nová zelená úsporám. V tomto programu je vyžadováno předložení zprávy o výkonu technického dozoru stavebníka; zpráva je jednou z podmínek vyplacení dotace.

Ve stavební praxi je často používán termín „technický dozor investora“. Tento termín dnes nemá oporu v právních předpisech. Používaly jej dnes již zrušené tzv. předpisy v investiční výstavbě, např. prováděcí vyhlášky hospodářského zákoníku o základních podmínkách dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami. Technický dozor investora popisovaly následovně: „Investor je povinen vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.“

Potřeba výkonu technického dozoru stavebníka je dána na jedné straně vysokou mírou ochrany veřejného zájmu ve výstavbě a z toho vyplývajícími veřejnoprávními požadavky na stavebníka, na druhé straně neopakovatelností, složitostí a vysokou náročností provádění stavebních prací. Vedle stavebního zákona má výkon technického dozoru oporu i v občanském zákoníku v ustanoveních o stavbě jako předmětu díla (ObčZ § 2623 – 2630). Jedná se zejména o kontrolu provádění díla, právo na vyúčtování, vady stavby.

Pro smluvní vztah stavebníka a osoby vykonávající technický dozor se ukazuje jako nejvhodnější smluvní typ podle občanského zákoníku forma příkazní smlouvy. V příkazní smlouvě je třeba přesně určit povinnosti a pravomoci technického dozoru, vztah ke stavebníkovi a k dalším účastníkům výstavby. Jako vhodnou pomůcku pro obsah příkazní smlouvy na výkon technického dozoru lze doporučit Metodickou pomůcku ČKAIT Technický dozor stavebníka (MP 3.2), kterou lze najít v systému PROFESIS ČKAIT

Stavební zákon omezuje povinnost stavebníka na zřízení technického dozoru u veřejných zakázek na fázi provádění staveb. Zejména v případech, kdy stavebník (zadavatel veřejné zakázky) není sám odborně vybaven na přípravu stavby (zakázky), zadání a kontrolu projektové dokumentace aj., lze doporučit, aby stavebník (zadavatel) sjednal výkon technického dozoru stavebníka již ve fázi přípravných prací (pro přípravu investičního záměru, vypracování zadávacích podmínek zakázky, zadání a kontrolu projektové dokumentace aj.).

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay

 

 

 

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix