15. června 2024

Téma: Výskyt plísní v prostředí

V zimě při sněhové pokrývce se ve venkovním vzduchu spory plísní prakticky nevyskytují.

Při rozmnožování uvolňují plísně spory do ovzduší. Koncentrace spor plísní jsou ve vzduchu nejvyšší právě od jara do podzimu. Kromě ročního období jsou koncentrace spor plísní ve venkovním prostředí závislé na místě vyšetření (rostlinný pokryv v okolí, nadzemní výška), klimatických podmínkách (teplota, vzdušná vlhkost, proudění vzduchu) a dalších faktorech. Spory plísní nejsou člověkem vnímány čichem ani zrakem. Jsou malé a lehké – jsou součástí vzduchu, který vdechujeme. Vzduchem jsou přenášeny na velké vzdálenosti a ve vzduchu zůstávají velmi dlouhou dobu.

Ve vnitřním prostředí se vyskytují plísně jako následek jejich výskytu v ovzduší venkovního prostředí. Z venkovního vzduchu se do interiérů dostávají při větrání, na botách nebo předmětech, často s prachem. V interiérech se vyskytují spory plísní ve vzduchu i na površích (na zdech i podlahách, matracích i nábytku, ve ventilačních systémech, na oděvech i předmětech), nejčastěji ve spojení s prachovými částicemi. V jednom gramu prachu z domácností je až jeden milion spor plísní.

Z povrchů se dostávají spory plísní s pohybujícím se vzduchem opět do ovzduší. Z povrchů jsou odstraňovány s prachem úklidem, tj. stíráním namokro a vysáváním. Úklid, včetně generálního úklidu a renovace interiérů, je hlavním způsobem eliminace plísní (a prachu). Z hladkých podlah se při stírání namokro (stírání čistou vodou novým hadrem i bez dezinfekčního přípravku) spory plísní zcela odstraní.

Ve „zdravých bytech“ jsou koncentrace spor plísní v ovzduší nejnižší v zimních měsících, jako důsledek jejich nízké koncentrace ve venkovním prostředí. V jarních až podzimních měsících se počty spor plísní ve vzduchu zvyšují jako důsledek větrání. Koncentrace spor plísní v bytech se výrazně zvyšují při stavební činnosti, a to i v místnostech domů relativně vzdálených od stavby.

Koncentrace plísní v ovzduší v budovách s plísněmi na zdech a předmětech bývají několikanásobně vyšší než v budovách bez této závady.

Schopnost jednotlivých druhů plísní uvolňovat spory, množství spor a jejich velikost jsou různé pro různé druhy plísní. Nejsnadněji jsou do vzduchu uvolňovány spory plísní rodů Aspergillus a Penicillium – tedy plísní, které vytvářejí nejmenší spory v největším množství. Plísní, které jsou nejčastějšími alergeny.

Počet spor plísní ve vzduchu se zvyšuje rychlostí proudícího vzduchu. To je důležité pro případy, kdy se používají v interiérech přístroje, které zvyšují proudění vzduchu v místnostech (vysavače, čističe vzduchu, odvlhčovače a další). Vždy před zapojením takového přístroje je nutné plísně z povrchů odstranit.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay