18. června 2024

Téma: Výstavba pro obce – podmínky nájmu sociálních bytů

Jaké jsou podmínky pro uzavření nájemní smlouvy v bytech postavených z finančních prostředků programu Výstavba pro obce?

Podmínky nájmu sociálních bytů:
  • nájemní smlouvu k sociálnímu bytu lze uzavřít pouze s fyzickou osobou ze způsobilé domácnosti (ověří sociální pracovník),
  • nájemní smlouvu lze uavřít nejvýše na dva roky, opětovně ji je možné uzavřít až po posouzení, zda si nájemce nemůže zajistit vyhovující bydlení na trhu s byty,
  • pokud žadatel o dotaci nemá zájemce o nájem sociálního bytu ze způsobilé domácnosti, může uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu i s jinou fyzickou osobou, nejdéle však na jeden rok, a tato doba se nepočítá do pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ),
  • v nájemní smlouvě k sociálnímu bytu nelze ujednat peněžitou jistotu (kauci),
  • pronajímatel a nájemce výslovně vyloučí zvyšování nájemného podle § 2249, ods. 1 OZ,
  • počáteční mezní hodnota nájemného činí 61,10 Kč za m2 podlahové plochy sociálního bytu; výše mezní hodnoty bude zvýšena o procentuální nárust spotřebitelských cen za domácnosti celkem, pokud dojde k nárůstu měsíčního indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem, zjištěného z údajů ČSÚ za období od posledního stanovení mezní hodnoty o více než 5 %.

Podmínky nájmu dostupných bytů

  • v nájemní smlouvě k dostupnému bytu se nájemné sjedná ve výši srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

Více informací zde

Foto: Pixabay