15. června 2024

Téma: Zahrada v Lysé nad Labem

Lysá je příjemné město s bohatou historií (první zmínky najdeme už v Kosmově kronice), které se mimo jiné může chlubit nádherným barokním zámkem. Mezi ono „mimo jiné“ počítáme projekt Zahrada, na jehož vzniku se podílely hned čtyři architektonické ateliéry. Dva domy vyhradil developer nájemnímu bydlení. Jejich výstavba byla financována z Programu Výstavby SFRB a výše úvěru činila 71 370 000 Kč.

Každý z domů, a celkem jich Lysou obohatí čtrnáct, nese poetické jméno, například Jasmín, Dobromysl, Šporkův dům, Rozmarýna, Šalvěj – a právě dva poslední názvy přináleží již zmíněným domům nájemním – ovšem pouze o poetiku pochopitelně nejde. Kvalita bydlení je tím, co stavitele zajímá především. Už vnější dojem je příjemný: domy v zeleni, skutečně v zahradě, a přestože se jedná o bytový komplex, je zachována určitá intimita, člověk má příjemný pocit soukromí a bezpečí. I nájemní bydlení může mít vysoký standard, což Rozmarýna a Šalvěj v projektu Zahrada v Lysé nad Labem jasně prokazují. „Stavět nájemní byty by mělo být normální, nepřirozená je naopak situace, kdy drtivá většina nově postavených bytů je určena do osobního vlastnictví. Když jsme se dozvěděli o programu SFRB na podporu výstavby nájemních bytů, považovali jsme to za dobrou příležitost obohatit skladbu naší nabídky a začali jsme pracovat na tom, abychom se mohli do projektu zapojit,“ říká Michal Šourek ze společnosti MS development, která v úzké spolupráci s městem Lysá nad Labem projekt zrealizovala.

Projekt Zahrady je „přátelský“ z mnoha důvodů, a těmi neopomenutelnými jsou ekologická a ekonomická hlediska. Všechny domy splňují kriteria energetické třídy A – mimořádně úsporná budova. Výhodou bydlení v Rozmarýně a Šalvěji je navíc „příznivá výše nájemného a ve vztahu k ní poměrně vysoký standard bydlení, což seniorům, jimž jsou naše byty určeny především, může pomoci řešit životní situaci,“ dodává Michal Šourek.

Projekt Zahrada je dalším důkazem, jak kvalitní bydlení může s pomocí úvěrů SFRB vzniknout.

Zdroj: Portál o bydlení

Foto: Pixabay