25. května 2024

Téma: Zajištění úvěru v Programu pro mladé

Úvěr na pořízení obydlí

Úvěry na koupi bytu nebo domu, či na výstavbu domu musejí být zajištěny zástavou pořizované nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch Státního fondu rozvoje bydlení. S tímto zajištěním souvisí také častá otázka potenciálních žadatelů, zda je možné úvěr od státu kombinovat s hypotékou. Ano, možné to je, je ale nutné dodržet dvě podmínky, z nichž jedna se týká právě zajištění úvěru. Pakliže chcete požádat o úvěr u SFRB i o hypotéku v bance, musíte si s bankou dohodnout jiný způsob zajištění, než je zástava v prvním pořadí – tu budete potřebovat pro zajištění úvěru z Programu pro mladé. Banka by vám mohla vyjít vstříc a přistoupit na zástavu jinou nemovitostí – např. nemovitostí, kterou vlastní vaši rodiče, domem, chatou…

Druhá podmínka pro kombinaci státního úvěru a hypotéky z banky se týká výše součtu úvěrů, který nesmí přesáhnout 80 % z ceny nemovitosti. Ať vám tedy na pořízení bydlení bude stačit jen úvěr od SFRB, nebo ho budete potřebovat doplnit ještě hypotékou nebo jiným komerčním úvěrem, v každém případě potřebujete mít 20 % z ceny nemovitosti z vlastních úspor.

Zcela bez zástavy nemovitosti se obejdou zájemci o úvěr na pořízení obydlí, kteří si potřebují půjčit částku jen do výše půl milionu korun. Takto „nízké“ úvěry lze u SFRB zajistit ručitelem.

Zajištění úvěru na modernizaci

Z Programu pro mladé lze také čerpat úvěr na modernizaci domu nebo bytu, a to ve výšce od 30 do 300 tisíc korun. Protože se jedná o podstatně menší částky než na pořízení bytu nebo domu, stačí takový úvěr zajistit dohodou o ručení. Ručitelem může být osoba, jejíž věk nepřesáhl 55 let a jejíž čistý měsíční příjem v posledních třech měsících dosáhl minimálně 15 tisíc korun.

Může jeden z manželů ručit za úvěr druhému? Odpověď na tuto otázku zní: ne. Manžele nebo registrované partnery chápe Program pro mladé jako jednu jednotku. Oba jsou tedy žadateli o úvěr nebo příjemci úvěru, jestliže jim bude úvěr poskytnut, stanou se tedy oba dlužníky. Z logiky věci pak vyplývá, že dlužník nemůže být sám sobě ručitelem za tentýž závazek.