5. června 2023

Téma: Základem kvalitní stavby je kvalitní smlouva

U stavebníků zpravidla převládá představa, že nejdůležitějším krokem na cestě ke kvalitní stavbě, dokonalé vzhledem i funkcí, je pořízení projektové dokumentace a získání stavebního povolení, případně stavebního souhlasu.

Ve skutečnosti tomu tak není. Ve správním řízení o umístění a o povolení stavby prokazuje stavebník ve spolupráci s projektantem, že svým záměrem postavit/upravit stavbu neohrozí veřejný zájem. Příslušnou dokumentací dokládá splnění požadavků a povinností, které stanoví stavební zákon a jeho prováděcí předpisy a také předpisy související (např. zákon o hospodaření energií).

Základním předpokladem kvalitní stavby je kvalitní smlouva. Může být jen jedna – to v případě, kdy si stavebník objednává takzvaně stavbu na klíč; pak bude mít jediného smluvního partnera, který mu zajistí zpracování potřebné dokumentace a související služby (označované zpravidla jako inženýring) i zhotovení stavby. Nyní s takovou možností počítá i zákon č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formulací možnosti zadání zakázky formou požadavků na výkon nebo funkci stavby. V zahraničí je tento způsob výstavby označovaný jako „design-build“, tedy navrhni a postav, častější; v našich zemích není ale příliš rozšířený.

Zpravidla se setkáváme s tím, že stavebník má smluvních partnerů několik: projektanta na zpracování dokumentace pro umístění stavby a projektové dokumentace pro povolení stavby; odborníka (u veřejných zakázek po 1. lednu 2018 vždy osobu s autorizací ve výstavbě) pro výkon technického dozoru stavebníka a stavební firmu (označovanou jako zhotovitel) pro provedení stavby. Proces od stavebního záměru po kolaudaci stavby, resp. zahájení jejího užívání, je složitý, organizačně, ekonomicky a technicky náročný a zpravidla ne zcela opakovatelný. Můžeme využít zkušenosti souseda, který si postavil dům, ale vždy musíme počítat s tím, budeme řešit rozdílné situace, odlišné podmínky a detaily. Výrobu domu nelze automatizovat. Proto mluvíme v případě pořízení stavby o stavebním projektu – individuálním, neopakovatelném procesu, který je definován (vymezen) místem, časem a náklady. Pokud se setkáme v aktuálních platných právních předpisech nebo v odborné literatuře s termínem stavební projekt, nepleťme si jej s projektovou dokumentací (dříve označovanou právě termínem projekt), tedy s návrhem stavby.

Je-li pořízení stavby složitým procesem, bude přiměřeně složité i sestavení každé smlouvy. Především si musíme uvědomit, že zde opouštíme předpisy stavebního práva jako předpisy veřejnoprávní a vstupujeme na pole jiného druhu předpisů, tedy předpisů soukromoprávních, především pak občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.). Zatímco prostřednictvím veřejnoprávních předpisů ukládá stát právnickým i fyzickým osobám povinnosti či jednoznačně vymezuje jejich práva a nelze se od nich smluvně či jiným způsobem odchýlit, v případě soukromoprávních předpisů mají účastníci právních vztahů zcela rovnoprávné postavení (i v případě, kdy jedním účastníkem je úřad státu) a mohou se od dikce předpisu odchýlit: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“ (§ 1 občanského zákoníku). V občanském zákoníku najdeme ustanovení týkající se různých druhů smluvních ujednání. Nás v této souvislosti budou zajímat zejména ustanovení týkající se smlouvy o dílo (§ 2586 až 2635 občanského zákoníku) a smlouvy příkazní (§ 2430 až 2444 občanského zákoníku). Kdy použijeme který typ smlouvy? O tom v dalších částech seriálu.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix