3. června 2023

Téma: Zálohy na služby

Vedle nájemného nebo příspěvku na správu domu a pozemku je třeba hradit také zálohy na plnění spojená s užíváním bytu či bytové jednotky – na služby. Službami se rozumí to, co je poskytováno uživatelům bytového domu a zdaleka to nemusí být vždy stejné druhy a rozsah služeb. O tom svědčí i právní úprava, která je obsažena v zákoně č. 67/2013 Sb., jímž se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „ZoS“), jinak též uváděn jako „zákon o službách“.

V § 3 odst. 1 ZoS je proto uveden jen výčet těch nejobvyklejších:

 • dodávka tepla,
 • centralizované poskytování teplé vody,
 • dodávka vody a odvádění odpadních vod,
 • provoz výtahu,
 • osvětlení společných prostor v domě,
 • úklid společných prostor v domě,
 • odvoz odpadních vod a čištění jímek,
 • umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu,
 • provoz a čištění komínů a
 • odvoz komunálního odpadu.

Jinou službou bývají často zahradnické práce, ostraha objektu či provoz recepce, ale nejsou vyloučeny ani další služby.

Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství (§ 3 odst. 2. ZoS). Tím se myslí zejména četnost dodávky služby, její kvalita a způsob provedení.

Poskytovatel služeb, kterým může být:

 1. jednak vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo
 2. společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,

je oprávněn požadovat na příjemci služeb, kterým může být:

 1. nájemce bytu, nebo
 2. vlastník jednotky podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,

placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství (§ 4 odst. 1 ZoS).

Zejména pro vlastníky bytů je důležité si uvědomit, že v případech pronájmu bytů působí hned ve dvojí roli – jsou příjemci služeb ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek jako jejich poskytovateli a zároveň jsou i poskytovatelé služeb ve vztahu ke svým nájemcům. Platí pro ně všechna pravidla obsažená v ZoS a je proto třeba si dát pozor na jejich řádné plnění.

K základním pravidlům upraveným v ZoS patří:

 • postup pro případy, kdy nedojde k ujednání či rozhodnutí družstvem či společenstvím vlastníků jednotek o výši záloh, včetně změny výše záloh v průběhu zúčtovacího období (§ 4 odst. 2 až 4 ZoS),
 • rozúčtování nákladů na služby (§ 5 a 6 ZoS),
 • vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh na jednotlivé služby včetně splatnosti přeplatků a nedoplatků (§ 7 ZoS),
 • oprávnění nahlížet do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek (§ 8 ZoS),
 • podmínky sjednání paušální platby nájemného a záloh na služby, případně jen záloh na služby, kdy se platby za poskytované služby nevyúčtovávají (§ 9 ZoS),
 • a pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním (§ 13 ZoS).

Nejdůležitější částí jsou zřejmě:

 1. rozúčtování nákladů na služby, kterým se rozumí vyčíslení nákladů za poskytované služby v daném zúčtovacím období pro jednotlivé příjemce služeb a způsob rozdělení nákladů na služby a
 2. vyúčtování, kterým se rozumí porovnání skutečné výše nákladů na služby a uhrazených záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím období, a to z pohledu zúčtovací jednotky (domu), ale i z pohledu jednotlivého příjemce služeb.

 Rozúčtování vždy časově předchází vyúčtování jako proces rozdělení nákladů za poskytované služby na jednotlivé příjemce služeb a stanoví způsobu, jakým se tak děje. Rozúčtování se týká především služeb spojených s užíváním jednotky nebo, jinak řečeno, službami, které jsou spotřebovávány v jednotce (bytě). Takovými službami jsou především dodávka tepla, teplé a studené vody.

 Základní právní úpravu rozdělení nákladů na služby a jejich vyúčtování stanoví zákon o službách s tím, že pro oblasti tepla a teplé vody obsahuje podrobnější pravidla vyhláška MMR ČS č. 269/2015, o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (dále jen „vyhláška o rozúčtování“).

Zálohy na služby musí být vyúčtovány nejpozději do konce 4. měsíce po skončení zúčtovacího období, resp. nejpozději do tohoto termínu musí doručit poskytovatel služby vyúčtování příjemci služeb (§ 7 odst. 1 ZoS). Finanční vyrovnání z vyúčtování vyplývající vypořádají poskytovatel a příjemce služeb ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb (§ 7 odst. 3 ZoS).

Toto pravidlo bylo v souvislosti s řešení Covid-19 upraveno tak, že pro letošní rok platí pro doručení vyúčtování lhůta do konce srpna 2020, aby se předešlo případným potížím se získáním podkladů (odečtů hodnot měřidel či indikátorů v bytech) pro zpracování rozúčtování. Na druhé lhůtě se nic nemění, nejzazším termínem tak bude konec letošního roku.

 Zpracoval: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay

 

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix