29. května 2024

Téma:Rekonstrukce stoupacích potrubí v instalačních šachtách

Stoupací potrubí tvoří svislou část instalace rozvodů médií zásobujících jednotlivé byty. Obvykle se jedná o páteřní domovní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění a elektroinstalací.

Potrubní rozvody jsou posuzovány z hlediska požární bezpečnosti podle několika kritérií:

  • podle druhu vedeného média na hořlavé a nehořlavé látky;
  • podle hořlavosti materiálu potrubí na hořlavé, nesnadno hořlavé a nehořlavé;
  • podle povinnosti ošetření potrubí proti účinkům požáru materiály (nehořlavými, nesnadno nebo těžce hořlavými, dobře pohlcujícími teplo, odolávajícími vysokým teplotám, tepelně izolujícím, těsnícím a zachovávajícím pevnostní parametry i při působení tepla);
  • podle velikosti prostupu;
  • podle způsobu těsnění prostupů požárně dělicími konstrukcemi, podle požární odolnosti konstrukce.

Navržení správného řešení nemusí být z důvodu kombinace podmínek konkrétní situace jednoduché, proto doporučujeme zhotovení projektové dokumentace, jejíž součástí bude i požárně bezpečnostní řešení, které stanoví opatření zabraňující vzniku a šíření požáru v budově. Důležité je upozornit na obecnou povinnost ošetřit prostupy potrubí proti účinkům požáru. Prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby konstrukce a materiál těsnění vykazovaly stejné parametry jako požárně dělicí konstrukce a zabránily šíření požáru a kouře mezi požárními úseky. Tyto konstrukce se převážně shodují se základními stavebními prvky, jako jsou stěny a stropy oddělující jednotlivá podlaží a bytové jednotky.

Způsob vedení stávajícího stoupacího potrubí může být dalším kritériem pro řešení požárně bezpečnostních opatření. Ve starších bytových domech může být stoupací potrubí vedeno průběžnými šachtami, zazděno ve stěnách nebo zakryto lehkou konstrukcí v rozích místností. Jejich poloha je závislá na dispozici. V moderních bytových domech od 60. let je potrubí slučováno v instalačních šachtách, které jsou obvykle umístěny u stěny mezi WC, koupelnou a kuchyní, což umožňuje zkrátit rozvody vody a kanalizace v celém bytě, a usnadňuje přístup při údržbě, opravách a rekonstrukci.

Stoupací potrubí ve stěnách vyžaduje při rekonstrukci zvýšenou pozornost. Z hlediska požární bezpečnosti není často podle současných předpisů možné vést některé rozvody stejným způsobem jako v minulosti a nejefektivnějším řešením je proto vytvoření nové instalační šachty.

Stoupací potrubí vedené v instalačních šachtách, dělených podle požárních úseků jednotlivých bytů, musí splňovat požadavky na požární bezpečnost podle druhu a určení potrubí; utěsnění prostupů stropní konstrukcí musí být zhotoveno z materiálu stejné požární odolnosti, jako je požárně dělicí konstrukce.

Nedílnou součástí správné účinnosti protipožárních opatření je její odborné provedení dodavatelskou a realizační firmou. Pro kontrolu použití odpovídajících materiálů a postupů doporučujeme kontrolu projektové a výrobní dokumentace a potvrzení zodpovědné osoby o splnění požadavků z ní vyplývajících.

V případech, kdy investor při rekonstrukci stoupacího potrubí v bytových domech podcení problematiku požárně bezpečnostního řešení v předprojektové části rozhodování, je i provedení rekonstrukce nevyhovující.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay